Quantcast

#Európska komisia

EÚ podporuje rovnosť šancí pre európske podniky na svetovom trhu

Európska komisia sa prostredníctvom svojej iniciatívy snaží zaistiť, aby spoločnosti z EÚ mohli konkurovať zahraničným firmám na vnútornom trhu za rovnakých podmienok.

Ženy v EÚ sú viac ohrozované chudobou ako muži

Na Slovensku bol predvlani rozdiel medzi ženami a mužmi z hľadiska rizika chudoby dvojpercentný, keď riziku chudoby čelilo 21,6 percenta žien a 19,6 percenta mužov.