Quantcast

#Európska komisia

Slovensko dostalo z EÚ 15,8 milióna eur v súvislosti s utečencami

Slovenskou hranicou od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prešlo viac ako 800.000 osôb, z toho viac ako 94.000 požiadalo o dočasné útočisko.

EÚ chce meniť reformu pravidiel o poskytovaní finančných služieb

Podľa stanoviska Európskej komisie sa nové pravidlá musia vyvíjať súbežne s vývojom finančných služieb vo svete.

Eurokomisia predstavila opatrenia na ďalšie riadenie pandémie COVID-19

Komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby do jesene prijali opatrenia na zaistenie ostražitosti a nepretržitej koordinácie, pokiaľ ide o pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia.

Gulyás reaguje na výzvu Sassoliho, aby EP pripravil žalobu na EK

Európsky parlament žaloval Európsku komisiu za meškanie pri uplatňovaní mechanizmu právneho štátu.

Budaj: SR zrejme neminie pokuta za nedostatočnú ochranu hlucháňa

Ministerstvo životného prostredia koncom minulého roka intenzívne pokračovalo v plnení opatrení na ochranu biotopov hlucháňa hôrneho.

Slovensko nakúpi testy v rámci obstarávania Európskej komisie

Rezort zdravotníctva pripomenul, že SR sa ako členský štát Európskej únie zapojila do obstarávania na nákup antigénových testov realizovaného Európskou komisiou: SANTE/2020/C3/064.,aktualizované 

Sassoli zablahoželal Scholzovi k víťazstvu vo voľbách

Európska ľudová strana - najväčšie politické zoskupenie v Európskom parlamente, kam patria aj poslanci z tábora Merkelovej - zatiaľ k výsledkom volieb v Nemecku vyjadrenie neposkytla.

Európska komisia vyzvala na prijatie utečencov z Afganistanu

Členovia EÚ, ktorí prijmú utečencov, môžu dostať finančnú pomoc.

Eurokomisia schválila schému pomoci pre slovenské profesionálne kluby

Exekutíva EÚ dospela k záveru, že toto opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy hospodárstva členského štátu a preto ho schválila.

Opozícia namieta útoky politikov na médiá, hovorí o znižovaní dôvery

V oblasti médií Európska komisia skonštatovala, že Rada pre vysielanie a retransmisiu funguje autonómne a jej nezávislosť je zaručená, problém vidí v príležitostných politických nomináciách.