#krutosť

Aktivisti: Zvieratá v turistických centrách sú vystavené krutosti

Egyptská Spoločnosť na ochranu práv zvierat poukázala aj na prípady týrania na ťavom trhu Birkáš blízko pyramíd v Gíze.