Quantcast

#PMÚ

Začalo sa konanie vo veci kartelu pri kúpe strojov na obrábanie kovov

Dodala, že začatie správneho konania neznamená, že účastníci porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.

Vláda nevymenuje za šéfa PMÚ M. Medveca, urobí nové výberové konanie

Medvec bol jediným kandidátom, ktorý sa prihlásil do výberového konania na post šéfa PMÚ na jeseň 2021.

Protimonopolný úrad schválil spoločný podnik, členom je aj SkyToll

Spoločnosť ITIS Holding je nadobúdateľom akcií a obchodných podielov v spoločnostiach CzechToll, SkyToll, TollNet a PaySystem.

NKÚ i PMÚ vyhodnocujú podnet od Termmingu pre Staré Mesto

Na margo využitia prípadu hodného osobitného zreteľa NKÚ zdôrazňuje, že jeho využitie zákon umožňuje, avšak len vo výnimočných prípadoch. ,aktualizované 

Protimonopolný úrad uviedol svoje právomoci pri cenách pohonných hmôt

PMÚ: Najúčinnejším nástrojom na riešenie cien pohonných hmôt je cenová regulácia

Rusku pozastavili členstvo v medzinárodnej platforme ICN

ICN predstavuje celosvetovú platformu pre efektívnu medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov na celom svete.

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Penta a Medical Group

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

Intocast Slovakia prevezme kontrolu nad Slovmag Lubeník

Slovmag, a. s., Lubeník dosiahol v roku 2020 pri celkových výnosoch 42,4 milióna eur zisk necelých 450.000 eur.

Protimonopolný úrad preveruje firmu poskytujúcu online inzerciu realít

Vzniklo podozrenie, že podnikateľ mohol viazať poskytovanie služieb online inzercie na využívanie ďalších produktov alebo obmedzovať možnosti vkladania inzerátov.

Protimonopolný úrad uložil pokuty za kartel pri verejnom obstarávaní

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov uložil úrad účastníkovi konania WR system.