#priehrady

Chronológia privatizácie Slovenských elektrární a VE Gabčíkovo

Premiér Robert Fico označil zmluvu o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) Slovenským elektrárňam (SE) v minulosti za "šialenú".

Projektant a staviteľ mnohých priehrad na Slovensku - Peter Danišovič

Profesor Danišovič bol na Slovensku zakladateľom vedného odboru hydrotechnika.

Prehľad udalostí súvisiacich s výstavbou SVD Gabčíkovo-Nagymaros

Napokon sa postavilo iba Vodné dielo Gabčíkovo.

Význam Gabčíkova je v ochrannom a hydroenergetickom potenciáli

Dunaj má v rámci celého svojho koryta pomerne veľký spád, čo je predpoklad pre využitie vody na výrobu zelenej, elektrickej energie.

Medzinárodný deň akcií za rieky spája tých, ktorých postihli povodne

Medzinárodný deň akcií za rieky má aj tieto ciele: vyzdvihnúť význam riek v cykle života, upriamiť pozornosť verejnosti na nevyhnutnosť ich ochrany a protestovať proti ich ničeniu a znečisťovaniu.

Financovanie vodohospodárskych projektov je reálnejšie z eurofondov

Tvrdí Ministerstvo životného prostredia SR.

Kravčík: Zanášaním a odpadom sa priehrady stávajú časovanými bombami

V povodiach priehrad pribúdajú každým rokom ďalšie lesné i poľnohospodárske cesty, ktoré dopravujú do priehrad nielen dažďovú vodu, ale s ňou aj množstvo zeminy, konáre, či lístie.

Naše nádrže zadržiavajú len tretinu vody z budúcich potrieb krajiny

Okrem výstavby nových nádrží je ale nutné pravidelne zabezpečovať aj rekonštrukciu a údržbu existujúcich priehrad.

Prehľad veľkých priehrad na Slovensku

Na Slovensku sa nachádza okolo 300 priehrad.