Quantcast

#Profesia days

Stážové programy sú v CRH zdrojom nových talentov

Dopyt po kvalitných uchádzačoch o prácu v stavebníckom priemysle je vysoký. Na pracovnom trhu uspeje lepšie firma, ktorá neustále rozvíja svoju ponuku pre nádejné talenty.

Na Profesia days očakávajú vyše 160 vystavovateľov

Dvojdňové podujatie sa tento rok uskutoční 17. a 18. februára v Incheba Expo Bratislava.

Začal sa veľtrh práce Profesia days, v ponuke firiem vyše 2300 miest

Návštevníkom sú k dispozícii aj stánky, kde si môžu bezplatne vytlačiť svoj životopis, ba dokonca aj detský kútik pre rodičov, ktorí si hľadajú prácu a nemajú počas dňa kde nechať svoje dieťa.

Volkswagen bude na veľtrhu práce ponúkať 100 pracovných pozícií

Minuloroční a tohtoroční absolventi vysokých škôl sa budú môcť uchádzať o pozície v novom ročníku Trainee programu Volkswagen Slovakia.

Vystavovatelia na veľtrhu práce ponúknu približne 2300 miest

Novinkou tohto ročníka je samostatná miestnosť, v ktorej sa budú odborníci z advokátskej kancelárie venovať otázkam z pracovno-právnej oblasti.