Quantcast

#rozpočet23

Výdavky v životnom prostredí by mali byť vyše 2,15 miliardy eur

Na odpadové hospodárstvo sa rozpočtujú výdavky zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania v objeme 2,27 milióna eur a v Envirofonde 35,7 milióna eur.

VÚC majú hospodáriť so sumou takmer dve miliardy eur

Na bežné výdavky samosprávnych krajov je rozpočtovaná suma 1,73 miliardy eur, na kapitálové 182 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 56 miliónov eur.

V roku 2023 má ísť na zdravotníctvo 7,62 miliardy eur

Oproti minulému roku pôjde o nárast o 1,24 miliardy eur, čo predstavuje 19,4 percenta.

Súdnictvo a prokuratúra majú mať v roku 2023 v rozpočte 665 mil. eur

Na oblasť väzenstva má byť zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 277,12 milióna eur.

Výdavky na dopravu a bývanie v budúcom roku majú byť 4,25 mld. eur

Celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2023 sa rozpočtujú vo výške 260 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

MK by malo mať v rozpočet na rok 2023 vyše 444 miliónov eur

Celkové výdavky na verejnoprávne inštitúcie vo výške 162,8 milióna eur ostali približne na rovnakej úrovni ako v rámci rozpočtu na rok 2022.

Na sociálnu oblasť by budúci rok malo ísť 16,2 mld. eur

Výdavky Sociálnej poisťovne sa v roku 2023 predpokladajú v celkovej výške 11,1 miliardy eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 zvýšenie o o 11,9 %.

Prezidentka, NR SR i ÚV dostanú v budúcom roku viac financií

Úrad vlády SR by si mal v budúcom roku polepšiť o zhruba 38.000 eur. Jeho celkové výdavky na ďalší rok sú rozpočtované vo výške 193 miliónov eur.

Školstvo má mať v roku 2023 k dispozícii takmer 4,5 miliardy eur

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2023 disponovať zdrojmi vo výške 563 miliónov eur.

Na obranu má v roku 2023 ísť 2,45 miliardy eur, teda 2,01 % HDP

Medziročný nárast výdavkov MO SR predstavuje 609 miliónov eur.