#rozpočet

Poslanci Liptovského Mikuláša budú rokovať, nie však o rozpočte

Šéf liptovskomikulášskej radnice zdôraznil, že by nebol rád, keby mesto opäť vstupovalo do nového roku v rozpočtovom provizóriu.

EP podmienil prístup k financiám EÚ rešpektovaním zásad právneho štátu

Parlament schválením predloženého nariadenia uzákonil podmienenosť čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Stupava má schválený rozpočet

Do návrhu rozpočtu boli zapracované aj kapitálové výdavky na výstavbu materskej školy Zvončekova a nadstavbu panelovej budovy základnej školy.

Líder PiS Kazcyňski obhajoval postoj vlády k rozpočtu EÚ

Poľsko podľa jeho slov nebude súhlasiť so zavedením opatrení, ktoré sú v rozpore s kultúrou a tradíciami tejto krajiny a na základe ktorých by sa muselo podriadiť "veľkým hráčom EÚ".

Prešov bude v roku 2021 hospodáriť s rozpočtom 104,6 milióna eur

Vo výdavkovej časti je návrh rozpočtu rozdelený do 15 programov.

Partizánske plánuje hospodáriť s rozpočtom viac ako 20 miliónov eur

Celkové príjmy mesta na budúci rok by mali dosiahnuť výšku 20.105.859,73 eura, v rovnakej sume naplánovala radnica i celkové výdavky.

Ružinov bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom vyše 62,8 milóna eur

Najvýraznejšou investíciou, ktoré obyvatelia uvidia, bude podľa starostu veľká rekonštrukcia detských ihrísk.

Mesto Sobrance upustilo z viacerých plánovaných investícií na rok 2021

Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 9,4 milióna eur.

Karlova Ves má schválený rozpočet, polovica výdavkov pôjde do školstva

Až o tretinu viac prostriedkov investuje Karlova Ves na budúci rok do oblasti údržby zelene a drevín.

Skalickí poslanci schválili rozpočet s prebytkom viac ako 500.000 eur

Hlavnými príjmami sú bežné príjmy vo výške 17,571 milióna eur.