Quantcast

#RSE

V Bratislave sa uskutočnilo podujatie venované inováciám a exportu

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 hostí z 30 firiem, ktorí mali možnosť medzi sebou diskutovať o možnostiach spolupráce, ako aj o možnostiach financovať, či poistiť svoje podnikanie.

Slovenskí exportéri spustili zber podpisov k proexportnému memorandu

Memorandum je prístupné na podpis nielen súkromnému sektoru a podnikateľským združeniam, ale aj odborníkom z praxe či vzdelávacím a akademickým inštitúciám.

Export bezpečnostnej a obrannej techniky zo SR by sa mohol posilniť

Straka poznamenal, že export je pre slovenských výrobcov bezpečnostnej a obrannej techniky a pre krajinu existenčne dôležitý.