#seriálsr

V rodisku Jonáša Záborského je stále tretina obyvateľov Záborských

V obci momentálne žije 170 obyvateľov, z nich je Záborských približne 30 percent.

SERIÁL: Typické bratislavské priezviská majú chorvátsky rodokmeň

Chorváti sa presídľovali vo viacerých etapách a tromi hlavnými smermi – jeden z nich mieril do oblasti stredného Dunaja.

Priezvisko Ondo-Eštok je spojené s dolnozemplínskou obcou Bracovce

Nezvyčajné je zloženou podobou s pomlčkou a skladá sa z dvoch častí, ktoré vznikli z krstného mena Ondrej (Ondo) a z maďarskej podoby mena Štefan – István (Eštok).

Slováci s priezviskom končiacim sa na –ič majú mať chorvátske korene

Balkánske korene v ľuďoch rezonujú i v súčasnosti.

Priezvisko Bulla sa do Alekšiniec dostalo z Oravy

Lexikálny základ priezviska Bulla nie je podľa onomastika M. Majtána celkom zreteľný, mohol by však súvisieť so slovami bulo, bulej, ktorými sa dodnes v niektorých slovenských nárečiach označuje býk.

Keď telefonoval Ján Orgován, doberali si ho, či je to kvetinárstvo

Klára Orgovánová si myslí, že väčšina ľudí na Slovensku s menom Orgován patrí do ich rodiny. Aj keď sa nepoznali a hľadali súvislosti, tak sa dopátrali k tomu, že sú nejaká vzdialená rodina.

Pôvodné nemecké priezviská v Helcmanovciach časom nahradili rusínske

Na jednej strane niektoré nemecké a rusínske priezviská v obci zanikli, ďalšie sa zase zmenili.

Priezviská odvodené od slovenských obcí sú v Maďarsku stále živé

Niekedy v prvej polovici 18. storočia sa na tzv. Dolnú zem, do miest dnešného Tótkomlósa, vysťahovalo približne 80 slovenských rodín.

V osade Rúbanka pri Muránskej Dlhej Lúke sa vyskytuje len 14 priezvisk

Osada Rúbanka je situovaná približne 1,5 kilometra od Muránskej Dlhej Lúky. Vznikla približne pred 50 rokmi.

Pre Gemer-Malohont sú typické priezviská, ktoré vznikli podľa remesiel

Približne do 13. storočia sa používali iba krstné mená. Potom sa na bližšiu špecifikáciu používala aj lokalita, odkiaľ človek pochádzal, alebo sa za jeho krstné meno pridalo meno otca.