#seriálsr

Nositeľov priezviska Ďureje možno nájsť i v Taliansku

Priezvisko, ktoré je odvodené od krstného mena Juraj, niektorí skloňujú, iní zase trvajú na jeho uvádzaní v nominatíve.

SERIÁL: Varcholovcov zo severovýchodu SR zviditeľnil kráľ popartu

K zmene umelcovho pôvodného priezviska došlo pre chybu istého média, ktoré pod jeho kresbu uviedlo meno nie Andy Warhola, ale Andy Warhol.

Priezviská sa na území Slovenska začali povinne používať od roku 1786

Slovensko bolo po stáročia súčasťou Uhorska, neskôr Rakúsko-uhorskej monarchie, čo sa odzrkadlilo aj na tvorbe priezvisk.

Vlkolínec bol v minulosti jednou z ulíc Ružomberka

Povesť hovorí, že názov obce je odvodený od častého výskytu vlkov v okolí.

Rozhanovce sa hlásia k Matúšovi Čákovi Trenčianskemu

Tento stredoveký uhorský veľmož ovládal kedysi väčšinu územia dnešného Slovenska a v pamätnej stredovekej bitke podporoval mocný rod Omodejovcov proti uhorskému kráľovi Karolovi Róbertovi.

Stöcklova ulica v Bardejove dostala meno po významnom reformátorovi

Leonard Stöckel (1510-1560) pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu.

V Giraltovciach sa na jednej ulici pomyselne spájajú dva štáty

Staršiu časť ulice kedysi obyvatelia nazývali Palestína.

Názvy ulíc v rekreačnej oblasti na Domaši vybrali i miestni obyvatelia

Rekreačná oblasť Domaša Dobrá je letné rekreačné stredisko, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska i susediacich krajín.

T. G. Masaryk v názve námestia v Cinobani neprešiel

Názvoslovie ulíc pred piatimi rokmi vytvárali nielen v Cinobani, ale aj v susednom Málinci. Poštárky, ale aj hasiči či záchranka sa dovtedy orientovali len podľa súpisných čísel jednotlivých domov.

Cez Robotnícku ulicu kráčala celá história Považských strojární

Ulica spočiatku nemala žiadny názov, miestni ju volali jednoducho ulica k zbrojovke. Prvý názov dostala až za Slovenského štátu, keď strojárne patrili pod nemecký koncern Reichswerke Hermann Göring.