#seriálsr

SERIÁL: Príjem Majthényiovcov z Novák bol v 18. storočí 12.000 zlatých

Významným na hornej Nitre bol rod tým, že v roku 1434 dostal do vlastníctva hradné panstvo Sivý kameň aj s Novákmi, ktoré členom rodu patrilo do začiatku 20. storočia, keď z tejto lokality odišli.

SERIÁL: Apponyiovci ovplyvňovali život v Oponiciach takmer 600 rokov

Apponyiovci obývali hrad Oponice až do prvej polovice 17. storočia. V roku 1645 postihol hrad rozsiahly ničivý požiar, nikto z rodiny však už vtedy na hrade nebýval.

TASR prinesie v septembri seriál o šľachtických rodoch na Slovensku

Aj dnes medzi nami žijú Pálffyovci, Huňadyovci, Forgáčovci alebo Rakovskí, v drvivej väčšine z nich však nejde o potomkov šľachtických rodín.

Obyvatelia obce Brusnica boli počas vojny evakuovaní až na Liptov

V obci bolo kedysi 87 rodinných domov. Všetky boli vypálené, ostali len tri.

Partizáni v okolí Kšinnej vzdorovali fašistom i po páde B. Bystrice

Po vypuknutí povstania mali partizánske oddiely v Kšinnej a jej okolí výraznú podporu miestneho obyvateľstva.

Nemci si z Miezgoviec pobrali husi a potom ich zjedli

Nemci vtrhli do dediny a spolu s gardistami začali vypaľovať a vyháňať ľudí z domov, skadiaľ brali veci, ktoré sa im páčili.

Priekopčan J. Hrozienčík pripomínal udalosti SNP aj ďalším generáciám

Jedným z aktívnych účastníkov SNP bol Priekopčan Jozef Hrozienčík, ktorý po druhej svetovej vojne pôsobil aj na poste riaditeľa Ústavu SNP.

Tokajík sa po vojne dlho spamätával, otriasla ním i tragédia

Celá obec ľahla takpovediac popolom. Bolo vypálených 27 domov a 28 hospodárskych budov. ,aktualizované 

Omastinú Nemci obsadili trikrát,zavraždili 12 ľudí a vypálili 14 budov

Obec mala v čase vypuknutia SNP 400 obyvateľov, mnohí z nich pomáhali partizánom pri ubytovaní, stravovaní, orientácií v okolitom teréne, pri budovaní bunkrov v Jožkovom údolí a Čiernom vrchu.,aktualizované 

Hriadky sa po vojne otriasli, ľudia si pri opravách modernizovali domy

Hlavné veliteľstvo Rusov malo byť v Hriadkach v dome Laďa Buzinkaja.