#školy21

Žilinské školy budú najmä pre deti, ktorých rodičia pracujú prezenčne

Uprednostnení majú byť aj žiaci, ktorí sa nemajú možnosť zúčastňovať dištančnej výučby.

Šaľa neobnoví od pondelka vyučovanie pre žiakov ZŚ a MŠ

V platnosti zostáva rozhodnutie, že navštevovať materskú školu môžu deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

Materské a základné školy v Trebišove otvoria pre určené skupiny detí

Od rodičov žiakov sú potrebné príslušné čestné vyhlásenia, prípadne potvrdenia od zamestnávateľa.

VIDEO: Základné školy v Starom Meste prejdú na dištančnú výučbu

Mestská časť k tomuto kroku pristúpila na základe výsledkov systematického zhodnocovania a vyhodnocovania údajov, ktoré má k dispozícii.,aktualizované 

Prezenčnú výučbu na základnej škole v Humennom od pondelka prerušia

Mesto svojím rozhodnutím reaguje na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie v okrese.

Prezenčná výučba v MŠ a na prvom stupni ZŠ v Košiciach bude pokračovať

Mesto odporučí riaditeľom svojich škôl, aby umožnili prítomnosť detí v škole pre všetkých pracujúcich rodičov, ktorí o to prejavia záujem.

Nitra obnoví prezenčné vzdelávanie na 1. stupni základných škôl

Materské školy v meste sú otvorené od prvého marcového týždňa.

Mesto Myjava zverejnilo podmienky prezenčnej výučby žiakov MŠ a ZŠ

Zákonný zástupca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, v prípade pretestovania zákonného zástupcu na odberných miestach v meste nie je potrebné doklad o pretestovaní predložiť škole.

Stredné školy v Trnavskom kraji po prázdninách neotvoria

Dôvodom je zhoršená epidemiologická situácia takmer vo všetkých regiónoch kraja.

Mesto Zlaté Moravce sa pripravuje na otvorenie škôl a škôlok

Škôlky sa budú v Zlatých Moravciach otvárať iba v prípade, že v nich bude prihlásených minimálne desať detí.