#školy21

Prezenčné vyučovanie bolo obnovené v školách prešovského kraja

Školské jedálne sú k dispozícii a otvorené sú aj školské internáty.

Pandemická situácia v košických mestských ZŠ je stabilizovaná

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice navštevuje približne 76 percent detí. V karanténe je len jedna trieda.

V Prešove sú otvorené všetky základné a materské školy

Záujmové útvary športového zamerania využívajú na svoju činnosť telocvične a šatne základných škôl, tie však zatiaľ zostávajú zatvorené.

Stredoškoláci v Medzilaborciach zasadli do lavíc pozitívne naladený

Kým prax v priestoroch odborného výcviku budú žiaci odbornej školy vykonávať už aj v rámci adaptačného procesu, priamo do prevádzok študenti vyšších ročníkov ešte nenastúpili.

Do škôl sa môžu vrátiť žiaci materských, základných a stredných škôl

S účinnosťou od pondelka sa podľa rozhodnutia ministra školstva obnovuje prevádzka všetkých školských zariadení, okrem škôl v prírode.

Gröhling: Doučovanie Spolu múdrejší bude pokračovať aj v septembri

Bude sa vzdelávať v 9688 skupinách, povedal minister školstva.

Gröhling: Od pondelka 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci

Vysoké školy budú fungovať podľa regionálneho semafora.,aktualizované 

Prešovský kraj otvárí ďalších 12 stredných škôl v plnom režime

V ružovej fáze školského COVID automatu sa zároveň od pondelka otvoria stredoškolské internáty.

Košice otvoria ZUŠ, CVČ aj jazykové školy zriadené mestom

Žiaci všetkých ZUŠ, jazykových škôl alebo CVČ zriadených mestom musia budúci týždeň svojmu triednemu učiteľovi priniesť na prvú prezenčnú hodinu podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Prešovskí vysokoškoláci doučujú žiakov základných škôl

Podľa prodekanky pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU Renáty Bernátovej bol o túto dobrovoľnícku aktivitu veľký záujem.