Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. február 2024Meniny má Frederik a Frederika

#slovenčina24

Ovládate slovenčinu? Platíme päť eur, nie päť euro

Podstatné meno euro píšeme vždy s malým písmenom. Môžeme použiť aj značku € alebo kód EUR.

Ovládate slovenčinu? Správne je používať spojenie za a proti

Ak chceme vyjadriť, že niečo podporujeme, prikláňame sa k niečomu, hovoríme o tom, že sme za niečo, nie pre niečo.

Ovládate slovenčinu? Takto používame tvar mojim a mojím

Ak si nie sme istí, aký tvar použiť, stačí si položiť otázku, či je daný tvar v inštrumentáli jednotného čísla.

Ovládate slovenčinu? Takto používame slová raný a ranný

Prídavné meno ranný používame v spojitosti s ránom ako časovým úsekom dňa (rovnako ako obed či večer). Jeho opakom je prídavné meno večerný a môžeme ho nahradiť aj prídavným menom raňajší.

Ovládate slovenčinu? Všetky spojenia s krát píšeme vždy spolu

Pri neurčitých číslovkách sa spojenia mnohokrát a častokrát nepoužívajú, je vhodnejšie použiť tvary mnoho ráz a často.

Ovládate slovenčinu? Takto používame výrazy o päť minút a za päť minút

Ak použijeme predložku za, chceme tým vyjadriť časový rozsah, hovoríme o tom, koľko nám daná vec trvala.

Ovládate slovenčinu? Takto používame výrazy napadlo mi a napadol ma

Ak používame sloveso napadnúť, zväčša chceme povedať, že nám prišla na um nejaká myšlienka.

Ovládate slovenčinu? Takto píšeme zámená s veľkými písmenami

Písať veľké písmená nie je potrebné v SMS správach, na sociálnych sieťach a v neformálnej elektronickej komunikácii.

Ovládate slovenčinu? Hodnotiace častice vyčleňujeme čiarkou

Ak častice používame v písomnom prejave, vyčleňujeme ich čiarkou. Ak sa nachádzajú na začiatku vety, čiarku píšeme za nimi, ak uprostred, čiarku píšeme pred aj za danou časticou.

TASR bude vydávať seriál o spisovnom jazyku

Texty budú pripravovať odborníčky, ktoré sa venujú používaniu spisovného jazyka, analýzam novinárskych textov a s TASR spolupracovali na niekoľkých projektoch.