#slovenčina

Vo Washingtone vyučujú slovenčinu už 60 rokov

Slovenská škola bola spolu s českou založená ako súčasť Sokola Washington v roku 1956. Krajania žijúci v tejto oblasti sa stretávali každú sobotu ráno v miestnom kostole.

O. Orgoňová: Slovenčina sa sústavne zbavuje nepotrebného materiálu

Jazyková kultúra Slovákov je v norme. Za porovnateľnú s kultúrou nositeľov ktoréhokoľvek iného jazyka ju považuje profesorka Oľga Orgoňová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Slovenčina je vyučovacím jazykom už sto rokov

Podujatie v Revúcej pripomenulo postavenie slovenčiny ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Svätý Mikuláš potešil aj deti vo Washingtone

Okrem toho, že im rozdal sladkosti, otestoval aj ich slovenčinu.

RAVASZ: Slovenčinu by sa mali deti z menšín učiť ako druhý jazyk

Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz pripúšťa, že deti z maďarskej menšiny hovoria po slovensky občas slabšie. Príčinu vidí v tom, že sa slovenský jazyk učia, akoby bol ich materinský.

Deti s iným materinským jazykom by sa mohli slovenčinu učiť po novom

A to vďaka špeciálnemu vzdelávaciemu programu na výučbu slovenčiny. Jeho vytvorenie navrhuje nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová v novele školského zákona.

Zahraniční študenti sa prišli učiť slovenčinu, prišli až z Argentíny

Na kurze, ktorý potrvá do 21. júla, sa zúčastňuje viac ako 70 študentov z 15 krajín.

Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine

Cieľom letnej univerzity je naučiť sa slovenský jazyk, respektíve zdokonaliť sa v ňom, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej jazykovedy, literatúry, histórie a kultúry Slovenska.

Národný buditeľ Tomášek obhajoval češtinu ako spisovný jazyk Slovákov

Okrem iného podporoval slovenských študentov, ktorých bránil v slovensko-maďarských národnostných sporoch a ktorí mu z vďaky v roku 1840 venovali zborník študentskej poézie Jitřenka.

Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok organizuje Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry.