#slovenčina

Zahraniční študenti sa prišli učiť slovenčinu, prišli až z Argentíny

Na kurze, ktorý potrvá do 21. júla, sa zúčastňuje viac ako 70 študentov z 15 krajín.

Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine

Cieľom letnej univerzity je naučiť sa slovenský jazyk, respektíve zdokonaliť sa v ňom, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej jazykovedy, literatúry, histórie a kultúry Slovenska.

Národný buditeľ Tomášek obhajoval češtinu ako spisovný jazyk Slovákov

Okrem iného podporoval slovenských študentov, ktorých bránil v slovensko-maďarských národnostných sporoch a ktorí mu z vďaky v roku 1840 venovali zborník študentskej poézie Jitřenka.

Zahraniční študenti sa budú tri týždne zdokonaľovať v slovenčine

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok organizuje Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry.

Hurbanova myšlienka literárneho jazyka Slovákov narážala na úskalia

Neuvážené a srdnaté vystúpenie Jána Kollára proti slovenčine ako samostatnému literárnemu jazyku, urýchlilo Hurbanovo rozhodnutie vydávať literárny a spoločenský mesačník.

O spisovnej slovenčine sa definitívne rozhodlo v roku 1844

Myšlienka na vznik spisovnej slovenčiny znamenala aj začiatok ekumenizmu v slovenskom národe, ktorý ju priniesol do Európy ako prvý.

Thomas Puskailer predstavuje prvú skladbu v slovenčine

Ku skladbe stihol vždy usmiaty spevák nakrútiť aj videoklip, kde si zahral hlavnú postavu.

Už v r. 1838 sa J.M.Hurban zamýšľa nad uzákonením spisovnej slovenčiny

Dnes môžeme len žasnúť, aké hlboké korene a rôzne pohnútky mala potreba uzákonenia spisovnej slovenčiny. Dôkazom toho je Hurbanov list Václavovi Staňkovi. z 25. júla 1838.

Na ZŠ sa dnes uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Žiaci budú vypĺňať zadania z predmetov matematika a slovenčina. Na menšinových školách aj z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry.

Most-Híd chce zmenu výučby slovenského jazyka na maďarských školách

Strana chce spolu s odborníkmi pripraviť novú metodiku. V súčasnosti už prebieha pilotné testovanie novej výučby na troch základných školách v prvom a piatom ročníku.