#slovenčina

O spisovnej slovenčine sa definitívne rozhodlo v roku 1844

Myšlienka na vznik spisovnej slovenčiny znamenala aj začiatok ekumenizmu v slovenskom národe, ktorý ju priniesol do Európy ako prvý.

Thomas Puskailer predstavuje prvú skladbu v slovenčine

Ku skladbe stihol vždy usmiaty spevák nakrútiť aj videoklip, kde si zahral hlavnú postavu.

Už v r. 1838 sa J.M.Hurban zamýšľa nad uzákonením spisovnej slovenčiny

Dnes môžeme len žasnúť, aké hlboké korene a rôzne pohnútky mala potreba uzákonenia spisovnej slovenčiny. Dôkazom toho je Hurbanov list Václavovi Staňkovi. z 25. júla 1838.

Na ZŠ sa dnes uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Žiaci budú vypĺňať zadania z predmetov matematika a slovenčina. Na menšinových školách aj z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry.

Most-Híd chce zmenu výučby slovenského jazyka na maďarských školách

Strana chce spolu s odborníkmi pripraviť novú metodiku. V súčasnosti už prebieha pilotné testovanie novej výučby na troch základných školách v prvom a piatom ročníku.

REPORTÁŽ: Viete, ktoré je najdlhšie slovenské slovo?

Nové slová pribúdajú do nášho jazyka vo všetkých možných oblastiach. Najviac sa to týka rôznych technických odborov a samozrejme počítačovej sféry.

V. BENKOVÁ: Napriek trendu európskosti nemožno zabúdať na rodný jazyk

Poetka so slovenskými koreňmi žije v Srbsku v Báčskom Petrovci, kde podľa nej nedochádza k potláčaniu národov. Tvrdí, Slováci sa naučili epickosti, oni zase prevzali trošku slovenskej lyrickosti.

Štúr do hláskoslovného systému nechcel pojať hlásku ľ, ani hlásku ä

Bratislavčania, a to aj tí, ktorí profesionálne narábajú s jazykom, "ľ" vo väčšine odmietajú používať, lebo v podvedomí majú zafixované, že prezrádza ich vidiecky a plebejský pôvod.

SNS: Rezort kultúry urobil len málo na podporu a ochranu slovenčiny

Všeobecný úpadok jazykovej kultúry aj vo verejnoprávnych médiách ja čoraz viditeľnejší, tvrdí podpredseda strany.

Zásadné pre kodifikáciu slovenčiny bolo ustanovenie spolku Tatrín

Je pravda, že ohľadne pravopisu sa Štúr troška pochytil s Hodžom pre ypsilon.