#slovenčina

Zásadné pre kodifikáciu slovenčiny bolo ustanovenie spolku Tatrín

Je pravda, že ohľadne pravopisu sa Štúr troška pochytil s Hodžom pre ypsilon.

Hollý na D. Vode požehnal štúrovcom uzákonenie spisovnej slovenčiny

Genialita 28-ročného Ľudovíta Štúra sa prejavila aj v tom, že si v otázke uzákonenia spisovnej slovenčiny uvedomil vari najzávažnejšiu vec.

B. Bugár hovoril s ministrom školstva o zmene výučby slovenčiny

Pokiaľ sa nájde nová metodika výučby slovenčiny, mala by sa podľa Bugára skúšať v niekoľkých školách.

Kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom jej zrodu je obec Hlboké

Schôdzka v Hlbokom bola rozhodujúcim medzníkom vo vývine nášho spisovného jazyka.

O podobe slovenčiny sa v roku 1851 hovorilo na Primaciálnom námestí

Miestom tejto pamätnej schôdzky je budova na Primaciálnom námestí, ktorá stojí hneď vedľa dnešnej budovy magistrátu nášho hlavného mesta.

VIDEO: Reportáž okrášlená nadávkami našich predkov? Boha jeho, tu je!

Slováci dokážu vyjadrovať svoje emócie nekonečným množstvom variácií troch najvulgárnejších výrazov. Pritom slovenčina ponúka pestrú paletu krásnych archaických a nárečových zvratov. Pozrite si VIDEO.

Jazyková úroveň médií je dlhodobo neuspokojivá

Upozorňuje na to ministerstvo kultúry v správe o stave používania štátneho jazyka na území SR, ktorú dnes schválila vláda.

Most chce slovenčinu v národnostných školách ako špecifický predmet

Bugárovci tvrdia, že zmeny, ktoré navrhujú v novele školského zákona nenarušia pôvodnú koncepciu sústavy škôl a školských zariadení v SR.

Zahraniční študenti slovenčiny zažijú august v znamení Cyrila a Metoda

Kurz absolvuje 160 účastníkov, prevažne študentov, ktorí sa už učia slovenský jazyk na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí.

SNS: R. Procházka nedozrel na funkciu prezidenta

Podľa prvého podpredsedu SNS Rafaela Rafaja medzi kritériá SNS na hlavu štátu patrí, že kandidát by mal byť aj komplexná a národne orientovaná osobnosť.