#slovenčina

SLOVENČINA: Ako to máte vy?

S novou floskulou tvorivo narábajú aj spisovatelia.

SLOVENČINA: Ideme von alebo vonku?

Von a vonku. Obe sú síce príslovky, no každú z nich správne používame v inej komunikačnej situácii.

SLOVENČINA: Svoje si už idú nielen reperi a športovci, ale aj biskupi

Floskula ísť si svoje patrí medzi najnovšie a najživšie, zo spodnejších, hovorových vrstiev jazyka sa úspešne prepracovala aj do publicistiky.

SLOVENČINA: Saunu nemusím, ale švédske stoly môžem

Slovesá musieť a môcť sú vo svojej spisovnej podobe neplnovýznamové, čiže sa musia spájať ešte s ďalším slovesom v neurčitku (musieť urobiť, môcť neurobiť).

SLOVENČINA: Poďme riešiť floskuly

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha.

SLOVENČINA: Prestaňme užívať počítače, aby nám nezabehli

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

Zverejnili odpovede maturitných testov zo slovenčiny

Vyhodnocovanie testov sa prvýkrát realizuje centrálne a s využitím informačných technológií.

SLOVENČINA: Nemýľme si dopad s dosahom

Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

SLOVENČINA: Aj stojí pred slovom, tiež patrí zaň

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice.

SLOVENČINA: Je zdieľanie izieb či postelí ešte stále zakázané?

Bohemizmus zdieľať odvodený z českého sdílet sa používa vo význame mať niečo spoločné.