#slovenčina

ŠÚKL: Leták v slovenčine musí byť pri lieku registrovanom v SR

Príbalový leták musí byť koncipovaný tak, aby bol jasný a zrozumiteľný, má u všetkých liekov rovnakú štruktúru a skladá sa zo šiestich častí.

Ľudia si môžu prvýkrát prečítať bibliu klasickej fyziky v slovenčine

Výnimočnosť prvého slovenského vydania spočíva aj v tom, že nie je len prekladom pôvodného diela.

OTESTUJTE SA: Rozumiete ešte archaizmom?

Jazyk sa neustále mení a čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Taký je aj prípad zastaraných slov. Otestujte sa, či ešte rozumiete starším generáciám.

Vzdelávacie videá Khan Academy budú dostupné aj v slovenčine

Videá chcú prekladom do slovenského jazyka sprístupniť aj pre tých, ktorí po anglicky nevedia.

Študenti majú k dispozícii publikáciu s názvom Slovenčina v médiách

Autorkami knihy sú vysokoškolská učiteľka na katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku Terézia Rončáková a novinárka a korektorka Zuzana Vandáková.

M. Filipová: Výzvou v národnostnom školstve je vyučovanie slovenčiny

Prečítajte si rozhovor so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Monikou Filipovou.

OTESTUJTE SA: Vyznáte sa v ľudových prísloviach a porekadlách?

V ľudových prísloviach a porekadlách sa skrýva veľká múdrosť. Dokážete uhádnuť ich správne znenie?

Človek v ohrození pripravilo detskú príručku kritického myslenia

Príručka vznikla v spolupráci so štyrmi slovenskými učiteľkami.

OTESTUJTE SA: Veríte si, že tieto slovenské slová vyslovujete správne?

Slová, ktoré bežne používame, nie vždy vyslovujeme správne. V našom kvíze sa môžete otestovať, ako ste na tom s výslovnosťou vy.

Trenčianski piataci boli v testovaní nad republikovým priemerom

Celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl (ZŠ) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1490 základných školách.