#Spolupráca SR so susedmi

Rodinné pasy by mali poskytnúť turistické zľavy pre rodiny s deťmi

Projekt Family net má územne širší rozmer a týka sa aj Spolkovej krajiny Burgenland a Trnavského samosprávneho kraja.

Skaličania a Moraváci spoločne rozvíjajú prihraničný región

V Skalici má projekty pod palcom vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu mestského úradu Martin Vičan.

Slovensko, Poľsko a Ukrajinu spoji Park tmavej oblohy Východné Karpaty

Karpatské nebo je názov jedného z projektov, ktoré spoločne zrealizovali v rámci cezhraničnej spolupráce Prešovský samosprávny kraj a jeho poľskí partneri z Prikarpatského a Malopoľského vojvodstva.

Na Malopoľskej Ceste drevenej architektúry leží vyše 250 objektov

Na drevenej ceste je podľa Franikovej slov každoročne od mája do septembra sprístupnených pre verejnosť 60 drevených kostolíkov, cerkví a kúrií.,aktualizované 

Slovenské a maďarské múzea vystavili stredoveké bábky

Výstava je skutočným unikátom. Možno na nej v zmenšenej podobe vidieť hodovanie na kráľovskom dvore.

Bratislavský kraj chce zintenzívniť spoluprácu s Dolným Rakúskom

Občiansky najviditeľnejším výsledkom cezhraničnej spolupráce BSK s Dolným Rakúskom je postavenie cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskou obcou Schlosshof ponad rieku Morava.,aktualizované 

Žilinský kraj realizuje s českými a poľskými partnermi 13 projektov

Projekt Tvoríme priestor pre kultúru a umenie bez hraníc zahŕňa renováciu Bábkového divadla v Žiline a zámku v Kozách.

Projekt turistom ukáže, že na slovensko-maďarskom vidieku je čo vidieť

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ pripravuje projekt, ktorého cieľom je podporiť rôzne kultúrne podujatia v obciach.

Výstava inváznych rastlín v rámci projektu cezhraničnej spolupráce

Invázne rastliny sú už celosvetovým problémom.

Karpatská mapa možností podporí turizmus v slovensko-poľskom pohraničí

Infocesty koncom apríla tohto roka vyvrcholia záverečnou konferenciou v Prešove, na ktorú organizátori pozvú subjekty, ktoré sa v rámci svojej činnosti zaoberajú cestovným ruchom.