#temacrowd17

Kongres ekonómov v Bruseli spojil crowdfunding s výzvami inovácií

Tradiční investori môžu priniesť pridanú hodnotu z hľadiska profesionalizácie spoločnosti, avšak prostredníctvom crowdfundingu je tiež možné otestovať trh.

Kolektívne investovanie prináša aj riziká

Crowdfunding sa dá použiť skutočne na všetko – vývoj či inovácie produktov, podporu umelcov alebo ako náhrada bankových produktov

Prehľad crowdfundingových platforiem pôsobiacich na Slovensku

Crowdfunding ako alternatívna forma financovania zahŕňa vo všeobecnosti štyri základné typy – darcovský, na báze odmien, na báze pôžičiek a na báze majetkovej účasti.

Crowdfunding nadobúda zvyčajne jednu zo štyroch podôb

Slavomíra Salajová zo záujmového združenia Fórum kreatívneho priemyslu predstavila štyri modely crowdfundingu.

NBS vníma crowdfunding ako aktuálnu tému, nepodlieha jej dohľadu

Národná banka Slovenska pripomína, že oblasť crowdfundingu nie je v súčasnosti upravená slovenským právnym poriadkom.

Crowdfunding je alternatívou financovania podnikateľov i neziskoviek

Crowdfunding vznikol začiatkom tohto storočia pôvodne ako nástroj kreatívneho priemyslu. Umožnil záujemcom vopred prispieť umelcom na ich tvorbu.