Quantcast

#Viera Tomanová

V. Tomanová: Vzdelanie nesmie byť podmienené očkovaním a testovaním

Komisárka pre deti tvrdí, že očkovanie detí nespochybňuje.

Marcinková: Od komisárky pre deti sme nedostali požadované materiály

Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti komplikuje práceneschopnosť, ktorú ohlásila komisárka pre deti Tomanová.

Komisárka pre deti evidovala vlani 1566 podnetov

Komisárka Viera Tomanová prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Pri posudzovaní práv detí zdôrazňuje potrebu zohľadniť najmä záujem dieťaťa.

NKÚ sa má pozrieť na hospodárenie Tomanovej úradu

Opozícia v návrhu pripomína, že Tomanová využíva verejné zdroje, a preto je na mieste žiadať vykonanie kontroly, ktorou by sa vyvrátili podozrenia z nehospodárneho nakladania s peniazmi daňovníkov.

Správa o činnosti V. Tomanovej dostala v parlamente zelenú

Tomanová dostala vlani celkovo 358 nových podnetov.

N. Blahová: Úrad komisára pre deti je len plytvaním peňazí daniarov

V pléne preto navrhla, aby poslanci vrátili Tomanovej výročnú správu na prepracovanie.

Poslankyňa Blahová podala na ombudsmanku Tomanovú trestné oznámenia

Poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS) tak urobila po tom, čo Tomanovú vyzvala uplynulý týždeň na odstúpenie z funkcie. ,aktualizované 

Tomanová z funkcie detskej ombudsmanky neodstúpi, nevidí na to dôvod

Odmieta, že by na poste vystupovala neodborne, hovorí, že ku každému prípadu pristupuje s maximálnou zodpovednosťou.

TOMANOVÁ: V resocializačných strediskách sa porušuje zákaz práce detí

Podľa ombudsmanky pre deti je alarmujúcim prípadom skrytá detská práca.

Poslanci vzali na vedomie správu V. Tomanovej o porušovaní práv

Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok.