Quantcast

#voľby2022

KDH chce po voľbách posilniť svoje postavenie v regiónoch

Našich 7000 členov je etablovaných v mestských, obecných či regionálnych zastupiteľstvách, skonštatoval Milan Majerský.

V Modre sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti

Do 13-členného mestského zastupiteľstva kandiduje v Modre na post mestského poslanca 26 ľudí.

Jedným z piatich kandidátov na primátora Vysokých Tatier je M. Hanč

Som presvedčený, že mesto môže onedlho znova začať naplno využívať svoj potenciál. Chcem zachovať, čo bolo v minulosti dobré, ale zlepšiť, čo sa neosvedčilo, uviedol Hanč.

V Sečovciach zaregistrovali na primátora šesť kandidátov

Piati majú status nezávislého kandidáta.

Bratislavské mestské časti stále hľadajú členov do volebných komisií

Podmienkou členstva vo volebnej komisii je trvalý pobyt v SR, spôsobilosť na právne úkony a vek viac ako 18 rokov.

M. Chudovský predstavil program Plán X pre Považskú Bystricu

Ako najdôležitejšiu vníma v Považskej Bystrici oblasť udržateľnej mobility.

Lehota na rozhodnutie NSS SR o žalobe by sa mohla predĺžiť

Upustilo by sa aj od povinnosti rozhodovať o žalobe na pojednávaní.

Primátorkou Vysokých Tatier chce byť aj nezávislá Lucia Dubielová

Tvrdí, že vďaka znalostiam regiónu dokáže odborne a spoľahlivo odolať developerom a ich aktivitám a "uchrániť to, čo sa ešte uchrániť dá".

Starostom bratislavskej Dúbravky chce byť M. Zaťovič a M. Dinuš

Do 25-členného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 57 kandidátov na poslanca

Na post starostu bratislavských Jaroviec kandiduje len J. Uhler

Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala komisia 12 kandidátov na poslancov.