Quantcast

#žiaci

ÚVZ: K noseniu respirátorov v školách netreba pristupovať celoplošne

V triedach hygienici odporúčajú pravidelne a nárazovo vetrať, v priestoroch škôl často dezinfikovať plochy, najmä tie dotykové.

Komenského inštitút zlepší učiteľom komunikáciu so žiakmi i kolegami

Koučovací prístup má v školskom prostredí potenciál. Potvrdzujú to aj skúsenosti absolventov Komenského inštitútu.

Pri pokuse na hodine chémie sa zranilo 11 žiakov a učiteľ

Záchranné zložky v Sydney uviedli, že priebeh pokusu ovplyvnil vietor, ktorý na školskom dvore rozptýlil časti použitého materiálu.

Horecký: K násilnému správaniu prispela aj izolácia a sociálne siete

Horecký poukázal na to, že v sociálnych bublinách sa väčšinou človek spája len s tými, ktorí mu imponujú, potvrdzujú jeho názory a tým sa vzdialenosť mentálna, spirituálna aj duševná len zväčšuje.

Banskobystrickí žiaci v súťaži vymýšľali, ako motivovať k sporeniu

Súťaž bola financovaná z grantových programov Nadácie NBS.

V mestskom parku v Prievidzi pribudol hmyzí hotel

Hmyzí hotel je podľa nej ďalším z prvkov, ktorým sa rozširujú podmienky pre opeľovače a užitočný hmyz v meste.

Mestská polícia v Bratislave spúšťa preventívny program pre žiakov

Prednášky sa venujú bezpečnosti na sociálnej sieti, šikane, prevencii závislostí či podvodných praktík, ktorým čelia seniori.

Horecký: Počet ukrajinských žiakov vo vzdelávacom systéme SR klesá

V slovenskom vzdelávacom systéme bolo k 30. septembru spolu 8739 žiakov z Ukrajiny.

Síthová: Je dôležité nechať prehovoriť deti o ich pocitoch a prežívaní

Tragická udalosť podľa nej nezasiahla iba školu v Novákoch, svedkov nehody, ale všetkých.

Školáci si oddýchnu od učenia, začali im jesenné prázdniny

Po týchto prázdninách po minulé roky nasledovali tradične jednodňové polročné prázdniny. Tie však tento rok nebudú, ministerstvo školstva ich zrušilo.