< sekcia Trenčiansky kraj

Bojnice evidujú nedoplatky na daniach vo výške takmer 30.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexandra Moštková

Vyplýva to zo štatistiky k 31. decembru 2014, ktorú bojnický mestský úrad zverejnil na oficiálnej webovej stránke mesta.

Bojnice 5. marca (TASR) - Takmer 30.000 eur dlhujú fyzické a právnické osoby mestu Bojnice na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Vyplýva to zo štatistiky k 31. decembru 2014, ktorú bojnický mestský úrad zverejnil na oficiálnej webovej stránke mesta.

"Mesto v súlade so zákonom zverejňuje zoznam dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 160 eur a u právnických osôb 1600 eur," ozrejmila vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Bojniciach Beáta Popelková.

Pri fyzických osobách eviduje úrad nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súhrnnej výške 5166,35 eura. Pri právnických osobách je to 24.008,85 eura, pričom dlžné sumy sú rovnako na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.