< sekcia Trenčiansky kraj

Cintoríny v Prievizdi môžete sledovať online

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Obyvatelia mesta majú teraz cintoríny s podrobnou mapou a fotodokumentáciou dostupné na internetovej stránke www.cintoriny.sk.

Prievidza 6. novembra (TASR) - Cintoríny na Mariánskej ulici, sídlisku Necpaly v Prievidzi, ako aj v prímestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec sú už dostupné online. Pre ich elektronizáciu bola potrebná pasportizácia hrobových miest, ktorú správca cintorínov - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) realizoval v lete tohto roka.

"Po pasportizácii cintorína boli hroby a hrobové miesta naprojektované do digitálnych máp, bolo zabezpečené zosnímanie hrobových miest, prepísanie údajov do elektronickej podoby a očíslovanie hrobov," uviedol hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Obyvatelia mesta majú teraz cintoríny s podrobnou mapou a fotodokumentáciou dostupné na internetovej stránke www.cintoriny.sk a môžu využívať všetky služby, ktoré ponúka. Ide o online zapálenie sviečky za svojho zosnulého, získanie údajov o lokalizácii hrobu, zomrelých z náhrobkov a tiež fotografie týchto náhrobkov. "Hlavnou výhodou elektronizácie cintorína je aj získavanie informácií o platbách, čím sa môže výrazne znížiť počet neplatičov za hrobové miesta," poznamenal Ďureje.

V letnom období geodeti zamerali na prievidzských cintorínoch takmer 10.700 hrobov a 7600 hrobových miest, čo predstavuje rozlohu približne 82.100 m2. "Cieľom tejto koncepcie bolo zistiť a presne zamerať počet hrobov, hrobových miest, ich rozdelenie a očíslovanie, zosnímať údaje z náhrobkov a v neposlednom rade vyhotoviť dôkladné digitálne vektorové mapy pohrebísk na území Prievidze," vysvetlila Silvia Bakytová z TSMPD.

Výsledkom celej pasportizácie cintorína, t. j. priameho geodetického digitálneho zamerania polohopisu cintorína, hrobových polí, je očíslovaná digitálna a papierová účelová mapa cintorína, databázy zomrelých, databázy fotografií náhrobkov. "Hlavným prínosom projektu bola práve kompletizácia údajov potrebných pre správu mestských pohrebísk, ktorú od začiatku tohto roka vykonáva práve spoločnosť TSMPD," skonštatoval Ďureje.