< sekcia Trenčiansky kraj

Bánovce nad Bebravou sa pripravujú na zber kuchynského odpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Do domácností budú správcovia bytových domov spolu s informačným letákom distribuovať vedierka.

Bánovce nad Bebravou 15. apríla (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou pripravuje podmienky na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) pre obyvateľov bytových domov. Do domácností plánuje zakúpiť vedrá, obyvatelia ich dostanú spolu s informačným letákom. Informovala o tom samospráva v tlačovej správe.

Zber BRKO plánuje radnica zaviesť v zmysle platnej legislatívy od júna. "Mesto počas apríla zakúpi pre 6200 domácností sedemlitrové plastové vedierka hnedej farby, ktoré sú ľahko umývateľné. Po ich vyprázdnení do kontajnera ich stačí umyť a možno ich opätovne využiť, čím tiež pomôžeme znížiť množstvo odpadu," uviedla radnica.

Vedierka budú distribuovať do domácností správcovia bytových domov spolu s letákom informujúcim o tom, čo všetko je možné do hnedej nádoby odovzdať a čo nie. "V meste taktiež rozmiestnime 262 kusov 240-litrových hnedých plastových nádob na výlučne kuchynské odpady, do ktorých budú obyvatelia bytových domov môcť vysypať odpad zo svojich vedierok. Vývoz nádob bude realizovať zazmluvnená zberová spoločnosť raz týždenne a následne odvážať do bioplynovej stanice v Bošanoch," priblížila radnica.

Triedenie a zhodnocovanie BRKO odpadov v rodinných domoch bude pokračovať prostredníctvom kompostérov, ktoré si môžu občania osobne vyzdvihnúť na zbernom dvore po telefonickom dohovore, pripomenula samospráva.