< sekcia Trenčiansky kraj

Handlová rozmiestni veľkokapacitné kontajnery na odpad

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Kontajnery majú nahradiť uzatvorenú prevádzku zberného dvora.

Handlová 23. marca (TASR) - Samospráva Handlovej so zberovou spoločnosťou Hater Handlová rozmiestnia na území mesta 30 veľkokapacitných kontajnerov. Reagujú tak na opatrenie pred šírením nového koronavírusu v podobe zatvorenia zberného dvora a strediska na Potočnej ulici, kde mestská firma zbiera elektroodpad a nebezpečný odpad. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Veľkokapacitné kontajnery budú slúžiť na odpad z upratovania pivníc a domácností na obdobie mimoriadnej situácie, respektíve do odvolania. S ich rozmiestňovaním na území mesta a mestských častí Nová Lehota a Morovno začne zberová spoločnosť 25. marca. "Kontajnery budú označené žltou tabuľkou s telefónnym číslom, na ktoré bude potrebné volať v prípade ich naplnenia. Pri ich preplnení totiž dochádza k zlej manipulácií a z preventívnych hygienických dôvodov sa spoločnosť snaží minimalizovať kontakt zamestnancov, či už navzájom alebo s odpadom," uviedla Paulínyová.

Hater tiež do 31. marca podľa nej zabezpečuje zvoz konárov z 30 lokalít v meste, tieto budú slúžiť na ďalšie spracovanie na mestskom kompostovisku. "Od 6. apríla sa začína v meste zvoz bioodpadu podľa harmonogramu, ktorý sme doručili do domácností už začiatkom marca. Zvoz komunálneho odpadu a triedeného odpadu je zatiaľ v bežnom režime," dodala.