< sekcia Trenčiansky kraj

V Handlovej oficiálne otvorili komunitné centrum

Komunitné centrum pre marginalizované komunity, dlhodobo nezamestnaných, deti či sociálne slabších občanov oficiálne otvorili vo štvrtok 5. marca 2015 v Handlovej v priestoroch zdravotného strediska. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Centrum v Handlovej vzniklo na základe národného projektu Komunitné centrá, ktorý zastrešuje Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Handlová 5. marca (TASR) - Komunitné centrum pre marginalizované komunity, dlhodobo nezamestnaných, deti či sociálne slabších občanov dnes oficiálne otvorili v Handlovej v priestoroch zdravotného strediska. Centrum, ktoré svoju činnosť začalo v prvý marcový deň, z väčšej časti financuje štát.

"Komunitné centrum by malo slúžiť ako miesto, kde sa môžu stretávať komunity, skupiny obyvateľov, ktoré v súčasnosti hodnotíme ako ohrozené sociálnym vylúčením. Naším cieľom je, aby sme zmapovali ich potreby, požiadavky, zistili, aké majú problémy, a potom spolu s nimi pripravili nejaké aktivity, opatrenia, prostredníctvom ktorých by sme spoločnými silami mohli vyriešiť ich problém, respektíve uspokojiť potrebu," uviedla pre TASR vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu v Handlovej a autorka projektu Veronika Cagáňová.

Centrum v Handlovej vzniklo na základe národného projektu Komunitné centrá, ktorý zastrešuje Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. "Najväčšie náklady, mzdové, časť cestovného prepláca implementačná agentúra, t.j. 28.000 eur a mesto znáša náklady na prevádzku centra a jeho činnosť vo výške zhruba 5000 eur," ozrejmila Cagáňová.

Doplnila, že svoju činnosť začalo centrum 1. marca a s prevádzkou, keďže je národný projekt časovo ohraničený, by malo skončiť 31. októbra. "Už len môžeme dúfať, že tie národné projekty budú vyhodnotené ako prínos a budú kontinuálne pokračovať niekoľko rokov," poznamenala.

Terénnu sociálnu prácu zastrešuje Handlová už desať rokov a vedúca sociálneho oddelenia dúfa, že centrum za pár mesiacov ukáže, že je v Handlovej potrebné. "Musíme ukázať, že vieme robiť správne aktivity, že sme na území mesta vítaní. Potom je to už na individuálnom posúdení poslaneckého zboru, vedenia mesta, do akej miery podporí túto akvivitu," dodala.

"Keď sa vytváral tento projekt, tak išlo sa s jasným zámerom pomôcť istým skupinám ľudí, ktoré to skutočne potrebujú, či už z oblasti sociálnej alebo právnej. Za to sme vytvorili toto komunitné centrum čo najbližšie aj k tejto komunite, v baníckej kolónii, v priestoroch polikliniky," zhodnotil viceprimátor Handlovej Dušan Klas.

V komunitnom centre sa skupinám zatiaľ venujú dvaja pracovníci, neobsadená zostala pozícia vedúceho zamestnanca, keďže požiadavky v predchádzajúcom výberovom konaní splnil len jeden uchádzač. Radnica preto výberové konanie vyhlásila opätovne, uzávierka žiadostí je 9. marca.