< sekcia Trenčiansky kraj

Handlovskú knižnicu zrekonštruujú do konca augusta

Ilustračné foto, knižnica. Foto: TASR

Projekt za viac ako jeden milión eur, ktorý počíta s úpravou priestorov knižnice, budovy i vybavením interiéru, je už vo fáze verejného obstarávania.

Handlová 8. februára (TASR) - Nové priestory Mestskej knižnice v Handlovej by mali jej návštevníci vidieť už koncom augusta. Projekt za viac ako jeden milión eur, ktorý počíta s úpravou priestorov knižnice, budovy i vybavením interiéru, je už vo fáze verejného obstarávania. Informoval o tom Peter Cagáň z Referátu regionálneho rozvoja a strategického plánovania Mestského úradu v Handlovej.

"V rámci projektu prebehnú celkom tri verejné obstarávania, výsledky toho prvého, na dodávateľa stavebných prác, by sme mali poznať koncom tohto mesiaca. Následne sa vyhlási súťaž na dodávku informačných a komunikačných technológií, a potom na zariadenie interiéru," uviedol Cagáň.

Radnica na rekonštrukciu a zariadenie knižnice dostala prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP), opatrenia Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Ide o nenávratný finančný príspevok vo výške najviac 1.036.422,56 eura, pričom celkové oprávnené výdavky schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre ROP vo výške 1.090.971,12 eura.

Mestská knižnica sídli od roku 1991 v budove Domu kultúry, ktorá bola sprevádzkovaná v roku 1961. Súčasný technický stav jej stavebných konštrukcií a využívaných technológií je nevyhovujúci a vykazuje havarijný stav.

Projekt počíta s rekonštrukciou a modernizáciou objektu z pohľadu stavebno-technických riešení a skvalitnením služieb pre návštevníkov knižnice. Prvá časť sleduje komplexnú výmenu, zateplenie strešného plášťa a povrchu plochej strechy, zateplenie fasády, výmenu okenných a dverných výplní, ďalej stavebno-technické riešenia interiéru. Súčasťou projektu je aj obstaranie interiérového vybavenia a samozrejme tiež obstaranie modernej výpočtovej, audiovizuálnej a projekčnej techniky vrátane štruktúrovanej kabeláže, kamerového systému a schodiskovej plošiny pre imobilných. V rámci druhej časti pribudnú v knižnici a jej okolí nové prvky ako letná čitáreň, rozprávková a internetová miestnosť, miestnosť pre celoživotné vzdelávanie, všeobecná študovňa, vytvoria sa tematické úseky pre knižničný fond.