< sekcia Trenčiansky kraj

V Hrádku by sa malo ťažiť, nesúhlas vyjadrili aj obce a mestá

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Predmetná lokalita Hrádok je v schválenom územnom pláne obce zaradená ako genofond.

Bystričany 12. marca (TASR) - Ešte koncom januára tri horolezecké spolky a kluby rozbehli na internete podpisovú akciu na podporu nesúhlasu pre dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v dobývacom priestore (DP) Bystričany, označovanom ako lezecká oblasť Hrádok. S ťažbou rovnako nesúhlasí aj obec Bystričany. Ako informoval Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej, k zamietavému stanovisku obce sa začiatkom marca prijatím uznesenia pridala na základe podnetu primátorky aj Rada Združenia miest a obcí hornej Nitry.

"Povolením dobývania nerastu by bola veľmi pravdepodobne nezvratne poškodená krásna prírodná lokalita, ktorá je dnes aktívne využívaná na oddych a šport. Aj preto som túto tému otvorila na Rade Združenia miest a obcí hornej Nitry. Zhodli sme sa na tom, že nielen v záujme ochrany prírody, ale aj podpory regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v plnej miere podporujeme nesúhlas s ťažbou," objasnila Macháčková, ktorá plánuje podporiť úsilie proti ťažbe aj ako poslankyňa v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

"Predmetná lokalita Hrádok je v schválenom územnom pláne obce zaradená ako genofond a jeho likvidácia banskou ťažbou by bola nielen poškodením CHKO Ponitrie, ale aj poškodením vzácnej prírodnej aglomerácie z celoslovenského hľadiska," povedal starosta Bystričian Vojtech Bartoš.

Vlastníkom andezitu je štát

Podľa horolezeckých spolkov a klubov by začatie ťažby v DP znamenalo koniec lezeckej oblasti Hrádok, ktorá pre Bystričany predstavuje turisticky významné miesto s málo známym archeologickým náleziskom z obdobia lužickej kultúry spred 3000 rokov. "Zachovaním lokality sa zabezpečí možnosť udržateľného rozvoja na rozdiel od jednorazového vyťaženia suroviny a zdevastovania priestoru, v dôsledku ktorého by samotná obec a obyvateľstvo v nej ťažbou iba utrpeli. Z ťažby neplynú žiadne benefity pre občanov obce, len nárazová záťaž životného prostredia," uvádzajú k petícii Slovenský horolezecký spolok James, Horolezecký klub Baník SUB Prievidza a Alpin klub Prievidza.

Povolenie na ťažbu andezitu, ktorého vlastníkom je zmysle Ústavy SR štát, má organizácia VSK a. s. Tá vypracovala plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska a začala vo veci povolenia banskej činnosti riešiť strety záujmov v spolupráci s organizáciou VSK MINERAL s. r. o. Ako TASR informoval konateľ organizácie VSK MINERAL Stanislav Rákoš, ešte vo februári minulého roku iniciovala organizácia VSK stretnutie na Ministerstve životného prostredia SR so zástupcami dotknutej obce, urbárskeho pozemkového spoločenstva Bystričany, Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, Obvodného banského úradu v Prievidzi, Správy CHKO Ponitrie. "V súvislosti s povolením banskej činnosti momentálne v súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Organizácia VSK a. s. začala s týmto procesom práve kvôli skutočnostiam, že DP Bystričany sa nachádza v území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, v území európskeho významu Vtáčnik a zároveň kvôli prítomnosti horolezcov, ktorí na svoje aktivity využívajú odkryté skaly v hraniciach dobývacieho priestoru," ozrejmil.

Povolením na ťažbu sa zaoberá aj MŽP


V tomto období organizácia podľa Rákoša analyzuje doteraz zozbierané a zistené skutočnosti týkajúce sa povolenia a výkonu banskej činnosti. "Po ich vyhodnotení určí, či bude v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie ďalej pokračovať alebo bude hľadať iné riešenie využitia výhradného ložiska v DP Bystričany," podotkol s tým, že riešením situácie by bolo zrušenie dobývacieho priestoru a toto má v kompetencii štát.

Navrhovanú činnosť v súčasnosti posudzuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - zákon EIA. Podľa hovorcu rezortu Maroša Stana, MŽP nie je povoľujúcim orgánom samotnej ťažby, k činnosti sa vyjadruje len v zmysle zákona EIA. "Nateraz bol vydaný rozsah hodnotenia, v ktorom sa stanovil aj časový rámec na vypracovanie správy o hodnotení. Podľa stanoveného rozsahu hodnotenia očakávame správu o hodnotení najskôr v roku 2015. V tejto správe má byť vyhodnotený vplyv navrhovanej činnosti aj na územie európskeho významu Vtáčnik ako aj chránenej oblasti Ponitrie. Rovnako má byť vyhodnotený vplyv aj na aktivity turistického ruchu v dotknutej časti územia," vysvetlil s tým, že výsledkom procesu posudzovania bude záverečné stanovisko, v ktorom MŽP SR po skončení procesu posudzovania neodporučí alebo odporučí navrhovanú činnosť." Povoľujúcim orgánom je Obvodný banský úrad v Prievidzi patriaci pod rezort hospodárstva," dodal.