< sekcia Trenčiansky kraj

Prioritami Partizánskeho sú infraštruktúra i asanácia bytového domu

J. Božik Foto: TASR/Jana Vodnáková

Mesto by malo rozhodnúť aj o osude výškovej budovy na Námestí SNP, ktorá v minulosti slúžila ako domov pre ženy a dievčatá zo Závodov 29. augusta.

Partizánske 8. marca (TASR) - Do oblasti kultúry, infraštruktúry, školstva či riešenia uzatvoreného bytového domu chce mesto Partizánske v tomto roku prioritne investovať svoje, ako i mimorozpočtové prostriedky. Zhodlo sa na tom vedenie Partizánskeho, poslanci, ako i zástupcovia mestských spoločností na doterajších workshopoch k rozpočtu mesta.

"K prioritám patria určite opravy ciest a chodníkov, kde je zaradená aj rekonštrukcia chodníka na Ulici gen. Svobodu, v rámci školstva sú ťažiskové už rozbehnuté projekty ako vybudovanie multifunkčného športového areálu pri Základnej škole (ZŠ) Radovana Kaufmana a rekonštrukcia ZŠ Rudolfa Jašíka. Na opravy materských škôl by sme chceli čerpať prostriedky z Európskej únie," uviedol pre TASR primátor mesta Jozef Božik.

Ako pokračoval, v prípade nebytových priestorov ide o investície do rekonštrukcie kinosály a Vodného hradu v Šimonovanoch, v pláne je aj úprava a vysadenie novej zelene, údržba a budovanie detských ihrísk. "Nateraz sa diskusia vyvíja tak, že prioritou mesta bude aj asanácia bytovky na Nábrežnej ulici číslo 207 s pôvodne 24 bytmi, ktorú sme uzatvorili v októbri minulého roka. Na jej zbúranie by sa použili prostriedky z prebytku finančného hospodárenia za minulý rok," ozrejmil.

Mesto by malo rozhodnúť aj o osude výškovej budovy na Námestí SNP, ktorá v minulosti slúžila ako domov pre ženy a dievčatá zo Závodov 29. augusta.

Väčšina investícií mesta má aj vyčíslené orientačné rozpočty. Opravy ciest a chodníkov by radnicu mali stáť viac ako 330.000 eur, rekonštrukcia kinosály približne 170.000 eur, na zeleň a detské ihriská by malo mesto dať viac ako 150.000 eur. Z mimorozpočtových prostriedkov je financovaná výstavba multifunkčného športového areálu, na ktorý získalo mesto dotáciu od súkromnej nadácie vo výške 800.000 eur, z eurofondov je to zas rekonštrukcia ZŠ Rudolfa Jašíka za 780.000 eur a Vodného hradu za viac ako 900.000 eur.