< sekcia Trenčiansky kraj

Stavbu školy v Krajnom podmienili založením miestnej organizácie HSĽS

Základná škola v Krajnom Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dnes je podľa riaditeľa školy Milana Medveďa Základná škola s materskou školou v Krajnom plnoorganizovanou školou zameranou na cudzie jazyky a informatiku.

Krajné 18. januára (TASR) – Pýchou obce Krajné v Myjavskom okrese je tamojšia základná škola. Pred pár rokmi pod svoje krídla prichýlila aj materskú školu a dnes patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Pred desaťročiami však nechýbalo veľa a budova školy by v obci vôbec nestála.

Kronikár Ivan Gálik spomína, že keď sa za Slovenského štátu rozhodovalo o výstavbe školy, Krajné takmer odsunuli na druhú koľaj. „Na stavbe školy sa mali finančne podieľať štát, župa a obec. Všetko už bolo schválené, rozhodnutie už bolo len na vtedajšej župe. V Krajnom však nebola založená miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, preto chcela župa odklepnúť financie škole v Bánovciach. Potom však tunajší notár situáciu zachránil, podpísal vyhlásenie, že založia stranícku organizáciu a povolenie na školu dostali,“ priblížil Gálik.

Dnes je podľa riaditeľa školy Milana Medveďa Základná škola s materskou školou v Krajnom plnoorganizovanou školou zameranou na cudzie jazyky a informatiku. Všetky predmety sa vyučujú od prvého ročníka a na všetky majú kvalifikovaných učiteľov. „V základnej škole máme 152 žiakov a 45 detí v dvoch oddeleniach materskej školy. Počet žiakov základnej školy klesá, naopak, záujem o materskú školu je taký veľký, že nie sme schopní vyhovieť všetkým žiadateľom,“ skonštatoval riaditeľ.

deti počas vyučovania v Základnej škole s materskou školou v Krajnom
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


V rokoch 2008-2009 prešla budova školy komplexnou rekonštrukciou, nadstavilo sa jedno podlažie, škola dostala novú strechu, kanalizáciu, omietky, prerobili kotolňu, vymenili podlahy, nové je kúrenie, elektrina, vodovodné rozvody, všetky dvere školy sú protipožiarne. „Súčasťou školy je školský klub, kde sa o deti staráme až do 16.00 h, v školskej jedálni s kuchyňou ponúkame stravu nielen žiakom školy a učiteľom, ale aj každému, kto má záujem si stravu u nás vyzdvihnúť,“ predstavil školu Medveď.
Deti po vyučovaní v Základnej škole s materskou školou v Krajnom 18. januára 2014.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Škola má vlastnú telocvičňu, neďaleko je multifunkčné ihrisko, ktoré využívajú na tréningy aj tamojšie mládežnícke a mužské futbalové družstvá, telocvičňa slúži aj aktívnemu stolnotenisovému oddielu. Vedenie školy nepodceňuje ani mimoškolskú činnosť. "Máme 12 záujmových krúžkov zameraných na odpočinkovú činnosť. Máme štyri športové krúžky, prírodovedecký a keramický krúžok, ktorý využíva našu keramickú dielňu s vypaľovacou pecou. Deti využívajú internetovú kaviareň, mnohé sa realizujú vo výtvarných krúžkoch,“ uzavrel Medveď.