< sekcia Trenčiansky kraj

Mesto Handlová už vybralo viac ako 60 percent sumy vyrubených daní

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Suma vyrubených výmerov za odvoz komunálneho odpadu za tento rok je vo výške 486.453,02 eura, obyvatelia do 15. júna uhradili 310.966,83 eura.

Handlová 24. júna (TASR) - Mesto Handlová už vybralo viac ako polovicu z celkovej sumy vyrubených daní z nehnuteľnosti a za psa, ako i poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Zo štatistiky radnice k polovici júna vyplýva, že výber dane z nehnuteľnosti dosiahol takmer 60 percent a výbery poplatku za odpad a dane za psa presiahli 64 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Suma vyrubených výmerov za odvoz komunálneho odpadu za tento rok je vo výške 486.453,02 eura, obyvatelia do 15. júna uhradili 310.966,83 eura. Pri dani z nehnuteľností výška vyrubených výmerov dosiahla 744.323,01 eura, Handlovčania zaplatili 423.006,93 eura. Zo sumy vyrubených výmerov daní za psa vo výške 28.342,56 eura bolo už uhradených 18.503,53 eura," informovala referentka správy daní mestského úradu Alena Mellová.

Poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností a daň za psa vo výške nad 150 eur je rozdelený na tri splátky. Prvý termín uplynie 30. júna, druhý termín 31. júla a časť z vyrubených súm je splatná až do 2. novembra. "K 8. júnu mesto evidovalo 1229 žiadostí o úľavu na poplatku za komunálny odpad. O úľavu je možné požiadať až do konca septembra," doplnila Mellová.

Niektorí obyvatelia si rozhodnutie o výške daní a poplatkov neprevzali. Spolu mesto vyrubilo 14.304 rozhodnutí, z toho 664 rozhodnutí pre obyvateľov, ktorým pre úradné záležitosti slúži adresa mestského úradu. "Doručovateľom sa podarilo rozniesť 13.388 rozhodnutí, elektronicky ich úrad doručil 476 a poštou ich mesto odoslalo 632. Vrátených z roznášky bolo 240 rozhodnutí, neprevzatých zostalo 172," spresnila Paulínyová.

Handlovčania, ktorí neboli zastihnutí na svojich adresách a rozhodnutie im preto zamestnanci nedoručili, si ho podľa nej môžu vyzdvihnúť na oddelení daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti počas júna. "Po tejto dobe sa mesto pokúsi doručiť neprevzaté rozhodnutia na adresu daňovníkov ešte raz," dodala.