< sekcia Trenčiansky kraj

Miestne akčné skupiny budú rokovať v Trenčianskych Tepliciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu Community Led Local Development) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o rozvoji svojho územia.

Trenčianske Teplice 28. októbra (TASR) – Otázky fungovania miestnych akčných skupín v rokoch 2020 – 2027 budú hlavnou témou konferencie Národnej siete miestnych akčných skupín (MAS) SR nazvanej Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky. Uskutoční sa v dňoch 14. - 15. novembra v Trenčianskych Tepliciach.

Ako informoval predseda Národnej siete MAS SR Štefan Škultéty, na Slovensku dnes pôsobí približne 110 verejno–súkromných partnerstiev, v ktorých je zapojených 1760 obcí a miest s viac ako tromi miliónmi obyvateľov. Na realizáciu tohto programu je vyčlenených 200 miliónov eur.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu Community Led Local Development) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o rozvoji svojho územia. Predstavitelia dotknutého územia si určia vlastné rozvojové priority a po ich schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov. Hoci v súčasnej dobe ešte len prebieha proces implementácie prostredníctvom CLLD v programovacom období 2014 – 2020, už teraz je podľa Škultétyho správny čas otvoriť diskusiu, ako budú fungovať MAS v budúcnosti.

„Už dnes je najvyšší čas na diskusiu, ako bude fungovať tento systém v budúcom programovacom období. Pretože dnes zápasíme s mnohými problémami na poli implementácie, musíme byť aktívni a iniciatívni pri formovaní politík, ktoré sa nás budú čoskoro dotýkať. Preto je dôležité počuť názory všetkých aktérov, aby sme sa týmto problémom v budúcnosti vyhli,“ skonštatoval Škultéty.

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky, ako jediná stavovská organizácia MAS s celoslovenskou pôsobnosťou, chce byť aktívnym partnerom a i preto organizuje konferenciu. Jej súčasťou budú okrem vystúpení zástupcov slovenskej a českej národnej siete aj panelová diskusia zástupcov riadiacich orgánov či praktické workshopy pre projektových manažérov. Konferencia je realizovaná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Národnej siete rozvoja vidieka, Trnavského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja.