< sekcia Trenčiansky kraj

Na daniach a poplatkoch zaplatili Považskobystričania už 2 milióny eur

Ilustračné foto Foto: CK Settour

Je to asi 49 % z tohtoročného predpisu mestských daní a poplatkov.

Považská Bystrica 20. júla (TASR) – Do konca júna tohto roku zaplatili obyvatelia mesta Považská Bystrica na miestnych daniach a poplatkoch tamojšej samospráve takmer 2 milióny eur. Podľa prednostu mestského úradu Antona Martausa je to asi 49 % z tohtoročného predpisu mestských daní a poplatkov.

„Predpis miestnych daní pre rok 2015 predstavuje sumu viac ako 4 milióny eur. Ide o daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň za psa a ostatné miestne dane. Tak ako po minulé roky právnické osoby, ktorým sme rozhodnutia poslali poštou, mali prvý termín splátky do 30. apríla. Občania si mohli splátky rozdeliť. Prvá splátka bola do 30. júna. Ak bola daň vyššia ako 35 eur, tak bola rozdelená do dvoch rovnomerných splátok. Termín druhej splátky je stanovený do 30. septembra,“ uviedol Martaus s tým, že v máji tohto roku putovalo do rúk daňovníkov v Považskej Bystrici približne 30.000 rozhodnutí.

Poplatky mohli podľa neho občania uhradiť na mestskom úrade, na pošte, v banke alebo cez internetbanking. „Keďže miestne dane sa platia približne na 90 % z predpisu, tak v druhom polroku môžeme z predpisu miestnych daní roku 2015 očakávať približne 1,6 milióna eur. Okrem úhrad miestnych daní z predpisu roku 2015 mesto získava finančné prostriedky aj vymáhaním daňových nedoplatkov z minulých rokov. V prvom polroku sme takto získali platby v sume viac ako 169.000 eur,“ doplnil prednosta.

Ako dodal, mesto zverejňuje mená neplatičov na svojej webovej stránke, následne zasiela výzvy, upomienky a v krajnom prípade vymáha daňové nedoplatky prostredníctvom exekútorov. Z výnosu miestnych daní je financovaný zber a likvidácia komunálneho odpadu, zimná a letná údržba komunikácii, MHD, osvetlenie, kultúra, šport, originálne kompetencie v školstve, ako aj sociálna oblasť. „Nie je zodpovedné na jednej strane požadovať od mesta služby a na druhej strane neplatiť dane a čakať, že nech to zaplatia druhí,“ doplnil Martaus na margo daňových dlžníkov.