< sekcia Trenčiansky kraj

Na podporu mládežníckeho športu v Prievidzi pôjde 80.000 eur

Erb mesta Prievidza Foto: Heraldický register

Dotácie v súhrnnej výške 80.000 eur na celoročnú činnosť odporučila udeliť na svojom prvom zasadnutí Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 14 klubom.

Prievidza 7. januára (TASR) - Dotácie v súhrnnej výške 80.000 eur na celoročnú činnosť odporučila udeliť na svojom prvom zasadnutí Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi 14 klubom. Po schválení poskytnutia dotácií primátorkou Katarínou Macháčkovou dostanú najviac financií futbalisti, basketbalisti, volejbalisti a hokejisti. Informoval o tom predseda komisie Branislav Bucák.

"Komisia zasadala už medzi sviatkami, chcela vyjsť v ústrety klubom, aby mali čo najskôr financie na športovú činnosť na účtoch, a aby vedeli s akou výškou dotácie môžu pre rok 2015 počítať. Balík v spomínanej výške prerozdelila medzi 14 športových klubov, čo je o dva kluby viac ako vlani. Do systému podpory mládežníckeho športu pribudli plavci a šachisti," uviedol Bucák.

Spresnil, že po schválení poskytnutia dotácií primátorkou dostanú najviac na svoju športovú činnosť futbalisti FC Baník Horná Nitra, tí môžu počítať s dotáciou pre mládež vo výške 18.084 eur. "Mladým basketbalistom Baníka Cigeľ navrhla komisia udeliť 13.322 eur, volejbalistom 11.722 eur, hokejisti dostanú z rozpočtu mesta dotáciu na činnosť mládežníckych zložiek vo výške 11.522 eur. Zápasníkom komisia navrhla udeliť 5550 eur, karatistom 3350 eur, športovým gymnastom 3300 eur, džudistom 3050 eur, plavcom 3000 eur, kickboxerom 2550 eur, volejbalistkám 2450 eur, fitneskám 900 eur, šachistom 650 eur a džudistom 550 eur," vyčíslil.

Dotácie sa prerozdeľovali podľa rovnakého kľúča ako posledné roky, hlavným kritériom boli počty detí a mládežníkov z Prievidze a dopravné náklady klubu na mládežnícke ligové zápasy či súťaže. "Kluby môžu udelenú dotáciu z mesta využiť na dopravu, materiálne zabezpečenie detí a mládeže súvisiace s tréningovým a zápasovým procesom, nákup a opravy športového náčinia a pomôcok vo svojich telocvičniach, či na štartovné na súťažiach," objasnil Bucák.

Komisia má k dispozícii na prerozdelenie v tomto roku ešte ďalších 10.000 eur, použiť ich môže ako dotácie pre športové kluby na organizovanie podujatí, revitalizácie a budovanie športovísk, či podporu športových aktivít medzinárodného rozmeru. Ďalších 8000 eur môže prerozdeliť na podujatia a akcie zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, ale napríklad aj na aktivity v oblasti participácie detí a mládeže na živote mesta Prievidza.

Samospráva tiež financuje prevádzku futbalového a zimného štadióna, ich správca Technické služby mesta Prievidza dostáva každoročne na tento účel 105.000 eur, respektíve 214.000 eur.