< sekcia Trenčiansky kraj

K prievalu v Novákoch vypovedali znalci, príčiny sú podľa nich rôzne

Baňa v Novákoch, archívne foto Foto: TASR/Pavol Remiaš

Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze prievalu sú štyria riadiaci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza.

Prievidza 10. novembra (TASR) - Výpoveďami znalcov i svedka pokračovalo dnes na Okresnom súde (OS) v Prievidzi hlavné pojednávanie s obžalovanými v kauze tragického prievalu v bani v Novákoch z novembra 2006.

Súd sa bude kauzou najbližšie zaoberať 12. novembra, pričom by mali vypovedať ďalší svedkovia.

Pred OS sa dnes k nešťastiu vyjadrovali Viliam Bauer z Technickej univerzity v Košiciach a geológ Ján Šarík, ktorí vypracovali znalecké posudky, ako aj bývalý riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Augustín Machata.

Podľa V. Bauera z TU v Košiciach bol prieval nepredvídateľný

Podľa Bauera bol prieval, ktorý nastal na úseku, nepredvídateľný, čomu nemalo nasvedčovať ani náhle uvoľnenie materiálu z nadložia či vytekanie vody niekoľko dní pred udalosťou. "Každá banská činnosť má svoje pravidlá, predpisy, má svoje interné nariadenia. Som presvedčený o tom, že ľudia, ktorí technologicky zodpovedali za baňu a technologicky plánovali ťažbu, postupovali tak, že vyhodnocovali všetky tie informácie takým spôsobom, aby jednak mohli ďalej s tým porubom pracovať a aby to bolo bezpečné," zhrnul svoju výpoveď Bauer.

Podotkol však, že niektoré rozhodnutia mohli prísť skôr, no ani nemuseli. "Tam bolo vytekanie vody, ktoré neznamenalo signál pre väčšiu katastrofu. Keby sa podarilo s tým porubom postúpiť, nič by sa nestalo," doplnil.

Podľa geológa J. Šaríka ťažba mala byť odstavená

Zával v nultej komore, ktorá nebola zaznačená v technologickom postupe razenia, pláne porubu či žiadnej inej dokumentácii, označil za príčinu geológ Šarík. Ako uviedol, tento zával komory vytvoril v nadloží veľký priestor, z ktorého odpadávali íly. "Už 14. novembra, keď to signalizovalo, že ide o haváriu, mala byť odstavená ťažba a nemali tam byť ďalší pracovníci," zdôraznil.

Podľa exriaditeľa A. Machatu boli porušené niektoré zásady

Príčinou prievalu podľa Machatu, ktorý bol konzultantom Šaríka pri vypracovávaní posudku, bol rovnako zával v nultej komore. "Počas rúbania tejto komory sa rúbal aj stenový porub, geomechanické vplyvy takéhoto spôsobu dobývania sa ani nemohli inak skončiť ako predmetným závalom na zbernej komore," podčiarkol. Hydrogeologický prieskum však bol, ako podotkol Machata, dostatočný, dokonca niekoľkonásobne prekročený a dva hydrogeologické vrty, ktorých nevykonanie sa spomína v obžalobe, neboli potrebné. "Táto udalosť sa práve udiala preto, lebo niektoré technologické veci neboli urobené tak, ako mali byť, prípadne boli porušené nejaké zásady," myslí si.

Podľa obhajcu bol to zhluk náhod

Znalecké posudky, ako povedal obhajca Peter Filip, treba posudzovať v kontexte s tým, čo sa jeho klientom kladie za vinu. "Ani jeden zo znalcov nepovedal, že by bola chyba v neodvŕtaní vrtov. Všetci skonštatovali, že geologická a hydrogeologická preskúmanosť toho prostredia bola postačujúca, vysoko prekračujúca normu," ozrejmil.

Ani jeden zo znalcov podľa slov obhajcu neuviedol reálnu príčinu nešťastia. "Bol to zhluk náhod, keď nastala nejaká mimoriadna, náhlivá, neočakávaná situácia, ktorej moji klienti nemohli zabrániť," zdôraznil. Na margo nultej komory uviedol, že ide o problém, ktorý bol veľmi ľahko viditeľný aj v prípravnom konaní, ale nikto ho nebral do úvahy. "Prvotné výpovede svedka, nechcem ho v tomto štádiu menovať, hovoria o tom, že ju vytvoril ako vedúci pracovník a neskôr, keď vznikol problém a začalo sa to šetriť, už zrazu akoby neexistovala. Nultá komora je problém od prvopočiatku, ale nie mojich klientov," uzavrel.

Obžalovaní z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze prievalu sú štyria riadiaci pracovníci Hornonitrianskych baní Prievidza - Dalibor R., Karol D., Jozef H. a Stanislav V., ktorým v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Vyšetrovanie komisií dospelo k záveru, že hlavnou príčinou prievalu boli nepriaznivé geologické faktory, pôsobiace v nadloží uhoľného sloja. V jednom prípade sa však zistilo aj porušenie zákona a desať ďalších banských predpisov spočívajúcich v nie správnom zhodnotení situácie riadiacich pracovníkov. Okrem iného neboli realizované dva plánované vrty v nadloží dobývaného poľa. Tieto porušenia podľa odborníkov ovplyvnili rozhodovací proces pri riešení krízovej situácie v postihnutom stenovom porube, avšak priamo neovplyvnili príčiny a priebeh prievalu.

K prievalu došlo 16. novembra 2006 v ranných hodinách v siedmom ťažobnom poli. Rozbahnené nadložné íly zasiahli stenový porub a prístupové chodby. V blízkosti postihnutého porubu sa v tom čase nachádzalo 11 baníkov, siedmim z nich sa podarilo uniknúť. Štyria zostali pod závalom a zahynuli. Boli to Jozef Nečey, Milan Zrnek, Vladimír Ondrejka a Pavol Papaj.