< sekcia Trenčiansky kraj

Nováky by malo tento rok hospodáriť s viac ako 5 miliónmi eur

Foto: TASR

Tento rok by malo mesto Nováky hospodáriť so sumou 5.312. 473 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý uverejnila radnica na oficiálnej internetovej stránke mesta.

Nováky 16. februára (TASR) - Tento rok by malo mesto Nováky hospodáriť so sumou 5.312.473 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý uverejnila radnica na oficiálnej internetovej stránke mesta.

Rozpočet na rok 2015 s výhľadom na ďalšie dva by mali mestskí poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 23. februára. Ak ho odobria, mestu sa skončí rozpočtové provizórium, v ktorom je od začiatku tohto roka.

Návrh rozpočtu počíta s vyrovnanou sumou tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. V rámci tých kapitálových plánuje mesto zrekonštruovať polikliniku, realizovať viaceré protipovodňové opatrenia či rozšíriť kamerový systém. Ďalej chce zrekonštruovať Trenčiansku ulicu či osvetliť cintorín a kaplnku na ulici A. Hlinku. Do výdavkovej časti je začlenená už prebiehajúca rekonštrukcia elektroinštalácie na Základnej škole na ulici J.C. Hronského. Prestavbu lodenice a prístavbu posilňovne plánuje radnica zaradiť do rozpočtu po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014.

Za uplynulý rok zostalo v rezervnom fonde Novák dovedna 214.304 eur. Ako sa uvádza v návrhu, tieto prostriedky chce mestský úrad presunúť do rozpočtu na financovanie kapitálových výdavkov.

Bežné príjmy predstavujú 3.852.511 eur, bežné výdavky 3.550.946 eur. Kapitálové príjmy sú na úrovni 1.145.343 eur, výdavky na úrovni 1.579.419 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované na 314.619 eur, výdavkové na 182.108 eur.