< sekcia Trenčiansky kraj

Predajom nevyužívaných budov môže Partizánske mať viac ako 200.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Súťaže na odpredaj majetku vyhlásilo Partizánske v závere októbra, pričom ponuky budú môcť uchádzači predkladať do polovice novembra.

Partizánske 1. novembra (TASR) - Viac ako 200.000 eur môže získať radnica mesta Partizánske predajom nevyužívaných budov starej hasičskej zbrojnice v mestskej časti Šimonovany, železiarstva na Moyzesovej ulici a bytového domu v blízkosti Základnej školy Športovcov v mestskej časti Veľké Bielice. Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na tento majetok odsúhlasili poslanci mesta Partizánske na svojom rokovaní tento týždeň.

"Ide o dubiózny majetok, ktorý je dlhodobo nevyužívaný, je prázdny a nikto si ho nechce prenajať," uviedol pre TASR primátor Partizánskeho Jozef Božik.

Ako doplnil, pri niektorých budovách zaregistrovala radnica záujem od ľudí odkúpiť si ich, preto vyhlásila transparentné verejné obchodné súťaže. Hlasovaciu sumu, za ktorú si ich môžu záujemcovia kúpiť, určilo mesto na základe súdno-znaleckého posudku. "Samozrejme, že využitie týchto nehnuteľností a pozemkov musí byť v súlade s územným plánom mesta a charakteristikou alebo špecifikáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov," ozrejmil.

Súťaže na odpredaj majetku vyhlásilo Partizánske v závere októbra, pričom ponuky budú môcť uchádzači predkladať do polovice novembra. Odpredaj nehnuteľností záujemcom, ktorí predložili najvýhodnejšiu ponuku, by malo následne schváliť mestské zastupiteľstvo.

Ak bude samospráva s predajom svojho dubiózneho majetku úspešná, získať môže najmenej 215.400 eur, kupujúci uhradia mestu aj náklady za vypracovanie súdno-znaleckého posudku vo výške 150 eur. "Tieto zdroje, ktoré by prišli do rozpočtu, pôjdu okamžite do rezervného fondu a do kapitálovej časti rozpočtu pre nasledujúce roky," dodal Božik.