< sekcia Trenčiansky kraj

Aj Prievidza bojuje s nelegálnymi bilboardami

Ilustračné foto. Foto: Pavol Demeš

Stavebný úrad mestského úradu ich postupne rieši v zmysle platnej legislatívy.


Prievidza 7. marca (TASR) - Približne 180 zo 626 informačných, propagačných a reklamných zariadení, ktoré sú osadené na území mesta Prievidza, je nelegálnych. Stavebný úrad mestského úradu (MsÚ) ich postupne rieši v zmysle platnej legislatívy.

"Každé jedno takéto zariadenie bolo potrebné identifikovať, teda určiť jeho umiestnenie, ako i vlastníka. Podľa novely stavebného zákona, platnej od 2. januára tohto roka, je vlastník zariadenia postaveného bez povolenia alebo v rozpore s ním, povinný do 31. júla požiadať o dodatočné povolenie spolu s povinnými náležitosťami," uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.

Ako pokračoval, ak vlastník zariadenia o dodatočné povolenie požiada, stavebný úrad začne konanie o dodatočnom povolení, prípadne odstránení reklamnej plochy, ak nepožiada, postupuje podľa novely zákona, to znamená, že na jej odstránenie sa povolenie nevyžaduje.

"V 15-dňovej lehote má potom vlastník plochy povinnosť preukázať povolenie, ak tak neurobí, do 30 dní stavebný úrad rozhodne o odstránení plochy, a to na náklady vlastníka. Ak majiteľ nie je známy, v mesačnej lehote vydá úrad rozhodnutie o odstránení stavby," dodal.