< sekcia Trenčiansky kraj

Prievidza prijala koncepciu rozvoja športu na nasledujúce roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková

Cieľom koncepcie je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich športové východiská.

Prievidza 7. októbra (TASR) - Mesto Prievidza má záujem i nasledujúce roky pokračovať predovšetkým v podpore mládežníckeho športu. Dôraz bude klásť aj na zabezpečenie vhodných podmienok na rekreačné športovanie širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených a seniorov. Počíta s tým koncepcia rozvoja športu na roky 2021 až 2031, ktorú na svojom poslednom rokovaní schválili mestskí poslanci.

Cieľom koncepcie je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich športové východiská. Tvorí ju analytická a strategická časť. Analytickú časť dotvárajú názory riaditeľov škôl, predstaviteľov športových klubov i postoj verejnosti k športovaniu prostredníctvom dotazníkov. V strategickej časti samospráva uviedla priority, ktoré vyplývajú z identifikovaných problémov a návrhy ich riešenia.

"Neriešili sme financovanie profesionálnych klubov. Hlavný zámer bol, aby sme riešili šport ako taký, to znamená amatérsky, mládežnícky, ale aj pre zdravotne znevýhodnených," ozrejmil viceprimátor Ľuboš Jelačič.

Dôraz v koncepcii kladie samospráva na mládež. "Snažili sme sa zistiť, aká je situácia v meste. Myslím, že športovanie mládeže je do budúcna prioritné vzhľadom na podmienky, v ktorých dnes deti vyrastajú, ich zdravotný stav a šport všeobecne. Zámerom je, aby sme deťom umožnili športovať či už v zariadeniach mesta, školských telocvičniach, ale tiež sme sa zamerali na zvýšenie počtu športových ihrísk," priblížil Jelačič.

Dokument podľa neho stanovuje ciele, ktoré by chcelo mesto dosiahnuť v oblasti športu, pravdou však je, že na to bude musieť nájsť finančné prostriedky. "Mesto už dnes financuje športoviská aj pre profesionálne kluby, dáva do toho veľa peňazí. Bez nich sa šport robiť nedá. Do budúcna by sme sa chceli zamerať i na získanie fondov Európskej únie na ihriská a športoviská," dodal.