< sekcia Trenčiansky kraj

Sanácie zosuvov pri Prievidzi sú takmer hotové, kontroloval ich Žiga

Sanáciu zosuvov, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, by mali pracovníci dokončiť v polovici decembra. Väčšia časť prác, ktoré boli vyčíslené približne na 800.000 eur a hradí ich štát, je už dokončená. Podľa vyjadrení obyvateľov dotknutých častí budú ich výsledky viditeľné možno o rok. Priebeh prác bol dnes skontrolovať aj minister životného prostredia Peter Žiga s geológmi. Na snímke zľava štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz, geológ Peter Ondrejka, Igor Čičmanec zo zosuvmi postihnutého Hradca, poslanec NR SR za Smer-SD Vladimír Jánoš so šálom a minister životného prostredia SR Peter Žiga 7. novembra 2014. Foto: TASR/Alexandra Moštková

Sanáciu zosuvov, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, by mali pracovníci dokončiť v polovici decembra.

Prievidza 7. novembra (TASR) - Sanáciu zosuvov, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, by mali pracovníci dokončiť v polovici decembra. Väčšia časť prác, ktoré boli vyčíslené približne na 800.000 eur a hradí ich štát, je už dokončená. Podľa vyjadrení obyvateľov dotknutých častí budú ich výsledky viditeľné možno o rok. Priebeh prác bol dnes skontrolovať aj minister životného prostredia Peter Žiga s geológmi.

So sanačnými prácami začal víťaz verejného obstarávania v auguste tohto roka. Na ulici Pavlovská v Hradci, ako informoval Peter Ondrejka zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), sú hotové na 95 percent. "Sú tam vybudované horizontálne odvodňovacie vrty a stabilizačno-drenážne rebro, ktoré odvádza vodu z tejto ulice, v lokalite Na stanište sa zase realizuje jeden horizontálny vrt, jeden už je zrealizovaný. Vo Veľkej Lehôtke prebiehajú práce na zabezpečovaní miestneho potoka, plus sa realizuje stabilizačno-drenážne rebro na ulici Remeselnícka a tri odvodňovacie vrty," objasnil.

Cieľom prác podľa Pavla Liščáka, vedúceho oddelenia inžinierskej geológie ŠGÚDŠ, bude aj preukázať účinnosť sanačných opatrení na zabezpečenie ochrany života a majetku občanov, ich výsledky budú viditeľné možno v priebehu prvého polroka od ich ukončenia. "Predpokladáme, že minimálne tri roky bude potrebné, aby tu prebiehal monitoring, ktorý povie, či tu dochádza k zlepšeniu stabilitných pomerov, alebo nie," vysvetlil.

Na snímke múr ako opatrenie pred zosuvmi na potoku vo Veľkej Lehôtke 7. novembra 2014
Foto: TASR/Alexandra Moštková


Ako informoval šéf rezortu životného prostredia, približne tri štvrtiny z celkovej sumy vyčlenenej na práce sú už preinvestované. "Po preinvestovaní týchto prostriedkov, dúfam, že budeme môcť skonštatovať, že sme zvýšili kvalitu a získali sme väčšiu istotu, že sa daný svah nebude zosúvať..., ale keď sa vám posúva celý Vtáčnik niekoľko desiatok tisíc rokov, ten tektonický pohyb prebieha. Preto vieme robiť tie práce len v istej úrovni," poznamenal.

O pozitívnych zmenách, ako podotkol Igor Čičmanec z Hradca, je zavčasu hovoriť, pretože sanačné práce, ktoré prebiehajú zhruba dva mesiace, ešte nie sú úplne dokončené. "Takéto práce vyžadujú nejaký čas, keď budeme mať nejaké výsledky. Predpokladám tak do roka," povedal. Podľa jeho ďalších slov mu odľahlo. "Situácia je úplne iná ako spred roka, keď sme vyčkávali, čo sa bude diať. Do toho roka už nejaké výsledky budú a budeme ďaleko spokojnejší, ako sme teraz," podčiarkol.

Rovnako situáciu vníma aj Jozef Petráš z Veľkej Lehôtky: "Sú spravené len nejaké vrty, odvodňovacie rebrá. Sami tí odborníci povedali, že bude trvať minimálne polroka až rok, kým budú výsledky viditeľné. Ale chodia merať každý týždeň výšku spodných vôd. Spokojnejší budem, keď to bude hotové a zastabilizované. V priebehu roka sa spravilo a vybavilo toľko, aby sme boli hrdí," podotkol.

Na snímke Jozef Petráš z Veľkej Lehôtky, ktorého dom postihol zosuv 7. novembra 2014.
Foto: TASR/Alexandra Moštková


Inžiniersko-geologický prieskum zrealizoval ŠGÚDŠ vo februári tohto roka, potrebné finančné prostriedky sa ministrovi životného prostredia podarilo získať po aprílovom rokovaní so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom. V rovnakom mesiaci ministerstvo zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní na tieto práce. Do neho sa prihlásil jeden uchádzač, firma z Prievidze vykonáva sanačné práce za 783.613,20 eura.

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici, na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy. Od polovice minulého roka museli svoje príbytky vo Veľkej Lehôtke opustiť už štyri rodiny. Jeden postihnutý dom je v Hradci a tri vo Veľkej Lehôtke, pričom ich stav je havarijný.