< sekcia Trenčiansky kraj

Prioritou pre Bánovce v oblasti výstavby sú začaté investičné projekty

Erb mesta Bánovce nad Bebravou Foto: Heraldický register

Aktuálnym je projekt nájomného domu so 44 bytmi na sídlisku Dubnička.

Bánovce nad Bebravou 13. júla (TASR) - Na dostavby budov a dokončenie rekonštrukcií z minulých rokov sa chce v aktuálnom období zamerať samospráva Bánoviec nad Bebravou. Investičnú činnosť mesta v oblasti výstavby totiž obmedzuje nedostatok vlastných finančných zdrojov. Vyplýva to z Informatívnej správy o výstavbe mesta, zhodnotenia súčasného stavu povoľovania stavieb. Informoval dnes TASR primátor mesta Marián Chovanec.

Aktuálnym je projekt nájomného domu so 44 bytmi na sídlisku Dubnička, ktorý je už skolaudovaný. Samospráva aktuálne čaká na rozhodnutie o schválení úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prostredníctvom ktorého chce odkúpenie domu postaveného súkromným investorom čiastočne financovať. Zvyšnú časť prostriedkov chce uhradiť z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, tiež z vlastných prostriedkov. Kúpna cena bytového domu je dohodnutá na 1.955.287,04 eura, cena technickej vybavenosti na 109.634,50 eura. Ďalšou aktuálnou investičnou akciou je vybudovanie kanalizácie v Biskupiciach z prostriedkov Európskej únie vo výške približne 2,4 milióna eur. V rámci Operačného programu Životné prostredie dodávateľ prác vybuduje verejnú splaškovú kanalizáciu dlhú 3619 metrov so 112 kusmi kanalizačných prípojok. Napojiť sa tak bude môcť celkovo 392 obyvateľov. Ukončenie výstavby je naplánované na koniec tohto roka.

Radnica tiež pripravila projekty na rekonštrukciu a zateplenie objektov domu opatrovateľskej služby, mestského kultúrneho strediska, knižnice, mestského úradu na Farskej ulici, Základnej školy Gorazdova, tiež materských škôl na uliciach 9. mája a 5. apríla. Financovať ich chce prostredníctvom výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. V informatívnej správe zároveň pripomenula, že sa v budove kultúrneho strediska kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia. Ďalšími investičnými akciami v minulom období boli tiež rozšírenie cintorína a výstavba domu smútku v Horných Ozorovciach, rekonštrukcia kultúrneho domu v Dolných Ozorovciach či vybudovanie prístrešku na obrady pri cintoríne v Malých Chlievanoch.

Bánovská radnica vlani vydala dovedna 167 povolení na stavebné úpravy, 75 povolení na drobné a 17 na väčšie stavby. Pre 22 objektov vydala kolaudačné rozhodnutie. V jednom prípade rozhodla o zbúraní objektu, výkon štátneho stavebného dohľadu zrealizoval stavebný úrad pri mestskom úrade v šiestich prípadoch.