< sekcia Trenčiansky kraj

Zrekonštruujú časť rozvodov na sídlisku Kopanice v Prievidzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Lukáš Mužla

Väčšinovým akcionárom spoločnosti s podielom 51 percent je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent vlastnia Hornonitrianske bane Prievidza.

Prievidza 15. apríla (TASR) - Distribútor tepla v Prievidzi plánuje zabezpečiť rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla na sídlisku Kopanice. Na investíciu vo výške viac ako 300.000 eur získala spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) fondy Európskej únie, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

"PTH plánuje v tomto roku realizovať projekt rekonštrukcie primárnych rozvodov tepla na sídlisku k výmenníkovým staniciam VS4 a VS5 v celkovej dĺžke 710 metrov," uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Rekonštrukcia vonkajších podzemných rozvodov tepla prinesie modernizáciu systému zásobovania teplom v dotknutej lokalite sídliska. "Realizáciou projektu vyradíme z prevádzky morálne a fyzicky zastarané nehospodárne potrubné rozvody, ktoré sú umiestnené v betónových kanáloch, a nahradíme ich modernými predizolovanými potrubiami," spresnil predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák. Po ukončení rekonštrukcie pôvodného primárneho distribučného rozvodu sa podľa neho ušetrí približne 184 metrov trasy paralelného potrubia, pričom dôjde k úspore tepelných strát pri rozvode tepla.

Podľa energetického auditu, ktorý si dala spoločnosť pre projekt vypracovať, dôjde rekonštrukciou okrem zvýšenia energetickej účinnosti aj k zníženiu nákladov na opravy a údržbu rozvodov, z environmentálneho hľadiska i k zníženiu emisií oxidu uhličitého o 350 ton za rok.

Na investíciu získala spoločnosť z Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 190.458 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 253.944 eur a celkové plánované investičné náklady dosahujú 302.000 eur.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti s podielom 51 percent je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent vlastnia Hornonitrianske bane Prievidza.