< sekcia Trenčiansky kraj

Radnica pripravuje obnovu častí chodníka na cintoríne v Prievidzi

Ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Prvú etapu opráv tejto komunikácie v rozsahu 322 štvorcových metrov zrealizovala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza počas októbra 2014.

Prievidza 23. júla (TASR) - Oddelenie výstavby a životného prostredia prievidzskej radnice v týchto dňoch finalizuje projekčné podklady k rekonštrukcii ďalších dvoch častí chodníka, ktorý pretína po celej dĺžke hlavný cintorín na Mariánskej ulici. Prvá časť tejto komunikácie a časť druhej sa dočkala opravy ešte vlani.

"Predmetom prác je obnova chodníka na cintoríne v Prievidzi v rozsahu - druhá časť 2. etapy v dĺžke od 150. do 190. metra a celá 3. etapa v dĺžke od 190. do 310. metra podľa spracovanej projektovej dokumentácie," informoval hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

Priblížil, že v rámci rekonštrukcie radnica naplánovala aj odstránenie existujúcich vrstiev chodníka, úpravu jeho podložia, nanesenie novej vrstvy podložia a následné osadenie betónovej dlažby. "Predpokladaná hodnota týchto prác predstavuje čiastku 55.836,11 eura bez dane z pridanej hodnoty," vyčíslil.

Prvú etapu opráv tejto komunikácie v rozsahu 322 štvorcových metrov zrealizovala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza počas októbra 2014. Prvá časť druhej etapy opráv bola ukončená ku koncu roka 2014, v rámci nej bol chodník obnovený v dĺžke 50 metrov. "Tieto rekonštrukcie museli byť zaradené do viacerých etáp z dôvodu finančnej náročnosti diela a značnej dĺžky celého chodníka," zdôvodnil postup radnice Ďureje.

Rekonštrukcia hlavnej komunikácie pre peších nie je jedinou aktuálnou investíciou samosprávy na tomto cintoríne na sídlisku Kopanice. V realizácii je výstavba sektora z urnových stien v jeho severnej časti. Celková cena za tieto práce je na základe výsledkov verejného obstarávania dohodnutá vo výške 503.003,17 eura. Prvú etapu tohto diela v hodnote 152.520,65 eura, ktorá zahŕňala vybudovanie urnovej steny bez kamenného obkladu, chodníkov a spevnených plôch, vodovodného systému, osvetlenie areálu a časť sadových úprav, už dodávateľ prác Stavis - Prievidza, spol. s r.o., ukončil a radnica si dielo prevzala.

"Správcovi cintorína bude odovzdaná do užívania až po skončení druhej etapy, zatiaľ sa nemôže využívať, keďže na urnovej stene nie je ešte kamenný obklad," vysvetlila referentka pre komunikáciu, partnerské mestá a protokol Mestského úradu v Prievidzi Diana Dušeková. Urnový háj by mal podľa plánu samosprávy zhotoviteľ dokončiť najneskôr budúci rok.