< sekcia Trenčiansky kraj

Ráztočno čaká investícia za viac ako milión eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Povodeň, od ktorej v auguste uplynie päť rokov, si v Ráztočne vyžiadala škody do 2.000.000 eur. Podľa odhadu starostu boli asi najvyššie spomedzi v tom čase všetkých okolitých zaplavených obcí.

Ráztočno 9. júla (TASR) - Investícia za viac ako milión eur v podobe revitalizácie verejných priestranstiev po povodni z roku 2010 čaká v nasledujúcom období Ráztočno v Prievidzskom okrese. Práce, ktoré bude obec financovať z prostriedkov Európskej únie (EÚ), zrealizuje na základe výsledku verejnej súťaže akciová spoločnosť Hochtief CZ so sídlom v Prahe prostredníctvom svojej slovenskej organizačnej zložky Hochtief CZ, a. s. so sídlom v Bratislave.

Do verejnej súťaže vyhlásenej v polovici minulého roka, ktorú pre obec zabezpečovala externá agentúra, predložilo svoje ponuky dovedna 12 uchádzačov. Z nich dvoch pre nesplnenie podmienok vylúčila.

Projekt zahŕňa revitalizáciu námestia, okolia kultúrneho domu a obecného parku, rekonštrukciu peších a cestnej komunikácie, lávky a autobusových zástavok.

Práce za 1.062.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) bude obec financovať z Regionálneho operačného programu (ROP), opatrenia Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami. Celkové oprávnené výdavky schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výške 1.362.505,52 eura, nenávratný finančný príspevok do výšky maximálne 1.260.180,25 eura. Pôvodný harmonogram výzvy hovoril o ukončení prác najneskôr do 30. júna, ministerstvo však podmienky pozmenilo a predĺžilo termín do 31. októbra. Obec, ako pre TASR povedal jej starosta Ivan Škrteľ, si podala žiadosť o predĺženie termínu realizácie.