< sekcia Trenčiansky kraj

Historická železničná stanica chátra. Podľa mesta je na vine štát

Pohľad na tabuľu s ospravedlnením sa Mestského úradu na železničnej stanici v Trenčianskych Tepliciach 15. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto Trenčianske Teplice získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu.

Trenčianske Teplice 14. júla (TASR) - Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc v roku 2011 budova železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previesť stanicu na mesto.

„Napriek tomu, že sa tento rok podarilo čiastočne obnoviť dopravu na železničke počas letných mesiacov, riešenie s budovou sa nenašlo. Mesto niekoľkokrát deklarovalo písomne i na osobných stretnutiach, že chce túto budovu získať do svojho vlastníctva. A keďže to je kultúrna pamiatka, chce ju rekonštruovať. Z ministerstva dopravy nám vždy prišlo zamietavé stanovisko. Skrátka, štátni úradníci nemienili s touto budovou urobiť nič v prospech samosprávy,“ konštatoval Škultéty.

Primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty ukazuje na historickú fotografiu železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach počas tlačovej konferencie 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Zámerom mesta bolo po rekonštrukcii urobiť v budove železničnej stanice informačné centrum pre Trenčianske Teplice, kaviareň a múzeum, ktoré by pripomínalo históriu železnice. Boli by tam aj verejné toalety, tie sú dnes zatvorené.

„Chceme verejne deklarovať, že mesto v tomto stave už nechce túto budovu. Je to zodpovednosť štátnych úradníkov. Vyvesíme tu oznam, že mesto mrzí, že budova je v takom stave, ale že urobilo všetky kroky, ktoré mohlo,“ zdôraznil.

Ako dodal, mesto sa obráti aj na Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, keďže stanica je národnou kultúrnou pamiatkou. „Keď sú veľmi aktívni pri súkromných investíciách, tak verím, že sa nebudú len tak prizerať, ako štát necháva vedome chátrať kultúrnu pamiatku,“ zdôraznil primátor.

Pohľad na železničnú stanicu v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


„Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súčasnosti neuvažuje o predaji budovy železničnej stanice Trenčianske Teplice do vlastníctva mesta Trenčianske Teplice, keďže je súčasťou komplexu, ktorý sa prenajíma. Preto ju nie je možné vyčleniť a samostatne predať. Budova sa v súčasnosti využíva na príležitostné jazdy električkou, ktoré vykonáva nezisková organizácia na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice. Súčasní dopravcovia sa zároveň zaviazali do budúcnosti odkúpiť od ŽSR celú infraštruktúru trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice,“ uviedol hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR Martin Kóňa.

Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej zachovanie hoci aj príležitostnej železničnej dopravy na trati Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice je snahou vlastníka dráhy, ktorého zastupuje MDVRR SR, ako aj samotných ŽSR, ktoré participujú na spoločnom projekte obnovenia prevádzky na tejto trati. Projekt bol vypracovaný pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a okrem iného bol zameraný na nájdenie spôsobu viaczdrojového financovania prevádzkovania dopravy, električkových jázd.

„Od začiatku je tento dopravný systém vnímaný ako celok, železničná trať a budova stanice tvoria súčasť železničnej infraštruktúry. Vzhľadom na platnú legislatívu ŽSR odporúčajú odpredaj všetkého nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe ŽSR. V prípade ponukového konania predaja tejto trate by sa ponúkala na predaj trať s budovou stanice ako celok, neoddeliteľne, aby budova slúžila cestujúcim pri jazdách električkou,“ uviedla Pavliková.

Pohľad na železničnú stanicu v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Ako dodala, cieľom projektu revitalizácie železničnej stanice by mala byť jej komplexná rekonštrukcia, pričom vybranému uchádzačovi by ako protihodnota za vykonanie revitalizácie podľa zmluvy bolo poskytnuté právo užívať vymedzené komerčné priestory (okrem priestorov, ktoré sú potrebné na prevádzku – napr. čakáreň, predajňa lístkov, prípadne iné prevádzkové priestory) zrevitalizovanej stanice na dobu určitú. „ŽSR momentálne neuvažujú o výrazných rekonštrukčných prácach na budove stanice v Trenčianskych Tepliciach, sú však otvorené diskusiám so záujemcami o vyššie spomenutý revitalizačný projekt,“ uzavrela Pavliková.

Pohľad na železničnú stanicu v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Pohľad do interiéru železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Turisti prechádzajú cez koľaje neďaleko nástupišťa železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa


Turisti na nástupišti železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach 14. júla 2015. Od ukončenia pravidelnej prevádzky historickej Trenčianskej elektrickej železnice (TREŽ) z Trenčianskej Teplej do Trenčianskej Teplíc v roku 2011, budova železničnej stanice chátra. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcelo mesto získať do vlastníctva od štátu, zrekonštruovať ho a urobiť v ňom informačnú kanceláriu. Prekážkou zrealizovania projektu je podľa primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho štát, ktorý odmieta previezť stanicu na mesto.
Foto: TASR/Radovan Stoklasa