< sekcia Trenčiansky kraj

V Trenčianskom samosprávnom kraji je už 399 tabletových učební

Na snímke digitálne príslušenstvo počas tlačovej konferencie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na tému projektu Digiškola. Banská Bystrica, 8. jún 2015. Foto: TASR - Branislav Račko

Podľa štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej záujem o tabletové učebne v minulom období prevyšoval možnosti ministerstva. 

Trenčín 11. júna (TASR) – Interaktívna výučba dopravnej výchovy a testy o zvieratách na hodine biológie dnes najviac zaujali asi 200 školákov z Trenčína a jeho okolia v rámci projektu Digiškola na kolesách.

Trenčín je jedným z 18 miest na Slovensku, kde si školáci, učitelia i rodičia v putovnej digitálnej učebni, vybavenej tabletmi a interaktívnou tabuľou, mohli vyskúšať vzdelávanie najmodernejšou metódou. V Trenčianskom samosprávnom kraji majú žiaci k dispozícii 399 tabletových učební.

Podľa štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej záujem o tabletové učebne v minulom období prevyšoval možnosti ministerstva. "Spätná väzba a monitoring takto vybavených škôl nám dokazuje, že sú pri vyučovaní, najmä jazykov, geografie a prírodovedných predmetov, aktívne využívané. Je to veľmi pozitívne zistenie. Aj preto ministerstvo školstva hľadá možnosti ďalšieho doplňovania digitálnych technológií a zároveň aj digitálneho vzdelávacieho obsahu a inovatívnych metodických materiálov do našich škôl," doplnila štátna tajomníčka.

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje ministerstvo školstva a je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov. V rámci projektu získali materské, základné a stredné školy na Slovensku s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja doteraz 5680 digitálnych setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule a notebookov. Tabletové učebne dnes fungujú v 1029 slovenských základných a stredných školách, vyučujú sa v nich viaceré predmety. Školy využívajú 20.000 tabletov.