< sekcia Trenčiansky kraj

V Trenčíne ponúkli prácu 84 poberateľom sociálnych dávok

Pracovné činnosti ponúkla trenčianska radnica už v máji 84 poberateľom sociálnych dávok.

Trenčín 15. júna (TASR) – Prácu poberateľov sociálnych dávok v Trenčíne riadia dvaja koordinátori z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a jedna koordinátorka z tamojšieho mestského úradu. Pracovné činnosti ponúkla trenčianska radnica už v máji 84 poberateľom sociálnych dávok.

Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, prácu ponúkli 84 ľuďom v sociálnej núdzi na základe dohody s úradom práce. „Ako pomocných koordinátorov sme určili osem ľudí z poberateľov dávky. Úlohou koordinátora za mesto je organizovanie pracovných činností a vedenie evidencie dochádzky. So zberom evidencií dochádzky pomáhajú pomocní koordinátori,“ spresnila Ságová.

Ako dodala, skupiny ľudí sa ráno o 8.00 hodine dvakrát do týždňa stretávajú v siedmich lokalitách mesta a štyri hodiny sa venujú udržiavaniu čistoty na verejných priestranstvách (verejná zeleň, detské ihriská, okolie mestských objektov, lesopark), čisteniu odvodňovacích kanálov zrážkovej vody, údržbe a úprave verejnej zelene, ako aj v materských školách a starostlivosti o športové areály.

„Jedna skupina vykonáva pomocné administratívne práce na mestskom úrade. Doterajšia činnosť ľudí v sociálnej núdzi je určite pre mesto Trenčín prínosom,“ uzavrela trenčianska hovorkyňa.